Sinodul tâlhăresc:

Legea fundamentala a RUGACIUNII: “a nu ne inchipui nimic”

Imagini pentru monk orthodox pray

Sfantul Teofan Zavoratul, Zbornicul, vol. II:

Noi nu avem nevoie sa vedem pe sfinti si pe ingeri in vremea sfintelor rugaciuni, ci sa ne rugam numai prin credinta si privirea cea nevazuta a mintii, fara nici o imaginatie. Caci legea cea mai de seama a rugaciunii este “a nu ne inchipui nimic”

Sfantul Nil Ascetul, (Filoc,, vol. 1):

“Fericita este mintea aceea care a ajuns a se inchina fara de forma lui Dumnezeu”

Tweet Print Friendly and PDF | OrtodoxINFO

One comment

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  În era formalismului
  Pe care o trăim,
  Se-ntâmplă tot mereu
  Să ne fățărnicim.

  Avem nedespărțită
  Părerea cea de sine,
  Și credem ca naivii
  Că facem și noi bine.

  Uităm însă pe loc
  De simplul “Tatăl nostru”,
  Nesocotind mult ruga
  Ce-o știe și tot prostu’.

  Căci cela fără carte
  E mai cu cumpătare,
  Decât înțelepțitu’
  Ce școala el o are.

  Mai cu-ndărătnicie
  Se-ngâmfă cititorul,
  Și MAI mult se smerește
  Puțin-buchisitorul.

  Din ruga Tatăl nostru
  Pseudo-rugătoru’,
  Nimic nu împlinește
  Chimvalo-sunătoru’.

  Stă pe-un buboi scârnav
  Cu pielița subțire,
  Și zice cu emfază
  - Eu vreau la nemurire !

  Și iaca cu broboada
  Pe cap smerit legată,
  Se pune-n rugă muica
  Cu viața-ngreunată.

  Zicând cu foc în minte
  “Carele ești în Ceruri”,
  Topește-ntr-o clipită
  Și tartarul cu geruri.

  Urmează cu ardoare
  “Sfințească-se-al Tău nume”,
  Și astfel arde-n suflet
  Oricare putrejune.

  “A Ta împărăție”
  Să vină acum în lume,
  Să vină Armonia
  Ce este al Tău nume.

  Să cadă împărații
  Ca pleava sub picioare,
  Să stăpânească numai
  Cel cu locaș în soare.

  “Și voia Ta să fie”
  Aceeași pentru toți,
  E apa ce învie
  Și suflete de morți.

  Căci mândrul ce bolește
  De hâda voia proprie,
  E numai un mort “viu”
  Ce iadul și-l apropie.

  “Precum în Cer
  Așa și pe pământ”,
  A Ta dumnezeire
  S-aducă tot ce-i sfânt.

  S-avem doar gând de pace
  Și sfântă glăsuire,
  Topească Bunul Domnul
  Orice împotrivire.

  Precum lumina cea neînserată
  Ce dăinuie din veșnicie,
  Așa să luminezi Tu Doamne
  Pământul și orișice făptură vie.

  “Pâinea noastră
  Cea de toate zilele”,
  Este Rugăciunea
  Ce coboară milele.

  Dă-ne Doamne
  Sfânta Rugăciune,
  Ce-i singura hrană
  Și cea mai Mare Minune.

  “Și ne iartă nouă
  Greșelile și ale noastră păcate”,
  Ce ți-am greșit Ție
  Sau către vreo soră sau frate.

  “Precum și noi iertăm
  Celor ce ne-au greșit”,
  Vom căpăta iertarea
  Sau vom fi de osândit.

  Căci cu măsura
  Cu care vom fi măsurat,
  Primi-vom de la Domnul
  Ceea ce am semănat.

  “Și nu se lăsa pre noi în ispită”
  Că repede vom cădea,
  Cu mintea cea amorțită
  De gândul plăcerii, mult-îndulcită.

  -Nu știm să răbdăm
  Nici-o clipă-ntristarea,
  De nu ne ajuți
  Ne așteaptă pierzarea.

  “Și ne mântuiește de cel viclean”
  De sfatul său ne ferește,
  Căci lesne mândria cea rea
  Pe fiece om îl orbește.

  Cu inima zdrobită măicuța
  Atinse cu fruntea pământul,
  Și stăte minute așa
  Preamărind pe CEL AtotSfântul.

  În alt cămin cu Icoane
  La vremea târzie a-nserării,
  Un alt suflet ședea
  Punând un chibrit lumânării.

  Aceeași rugă o spuse
  Spre Tatăl Ceresc Creatorul,
  Dar parcă nu fu tot la fel
  Nici glasul, nici jertfa, nici dorul.

  Căci mintea nu se-nălța
  Nicicum de la tina țărânii,
  Fiind în ascuns greu-legată
  De patima neiertăciunii.

  Căci bietul suflet ținea
  În minte și suflet durere,
  Și despre mulți cugeta
  Cu amar, cu pelin și cu fiere.

  Cu-n văl de dispreț pus pe ochi
  Muncit ne-ncetat de mândrie
  Deși “smerit” se purta
  Cârtea la orice, cu vădită mânie.

  Nemulțumit de tot ce era
  În jos sau în sus, sau în juru-i,
  Îl puteai adesea auzi
  C-un glas, ca atunci când te tângui.

  Cu vocea dreasă ca mierea
  Vorbea cu plăcută sfială,
  Știa însă prin conștiință
  Că mult pe Domnul înșeală.

  Ca și de demult fariseul
  Smolea cu ulei și cu postul,
  Al său port, și spera
  Să fie pe plac la tot prostu.

  Ținea rău în suflet cu anii
  De-l mustra careva cu dreptate,
  Și niciodat nu putea
  Să-l ierte sincer pe frate.

  Amin, iartă-ne Doamne, Amin.

  ...............................................................
  Căci pe iertarea păgână
  Creștinii nici n-o îngână,
  Și-i vezi cum după o ceartă
  La vreme scurtă se iartă.

  (cuvântul prost nu se înțelege în sens injurios ci numai a fi neștiutor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*