Virgil Munteanu, expert în probleme de mediu, colaborator al Jurnalului Naţional şi fostul guvernator al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, atrage atenţia asupra pericolelor aduse de exploatarea gazelor de şist. Redăm integral punctul de vedere al lui Virgil Munteanu:

“Nu este suficient că pădurile României sunt puse la pământ! Nu este suficient că pământurile noastre sunt sufocate de gunoaie! Nu este suficient că apele reziduale sunt deversate în apele de suprafaţă, otrăvindu-le! Nu este suficient că aerul este poluat de noxe pe care nu le controlează nimeni!

Singurul spaţiu pe care nu reuşiserăm să-l afectăm era subsolul României. Acum ne ajută americanii să o facem! Cum? Salvându-ne şi liniştind autorităţile române că nu vor mai avea probleme cu energia, nu vor mai depinde de Gazprom şi, spre fericirea noastră, vom fi independenţi energetic prin exploatarea gazelor de şist.

Această tehnologie, denumită sofisticat “fracturare hidraulică” a fost folosită pentru prima data în 1947 în Statele Unite şi, printr-o explicaţie simplistă, constă în injectarea în pământ, sub presiune înaltă, a unui amestec de apă, nisip şi substanţe chimice. Acest lichid fisurează rocile aflate în străfundurile pământului şi elimină bule de gaz metan ce este preluat, înmagazinat şi utilizat după cerinţe.

Aşadar, Guvernul României a aprobat concesionarea unor perimetre pentru exploatarea gazului de şist, către compania americană Chevron, în zona localităţilor Vama-veche, Adamclisi şi Costineşti, în sudul Dobrogei. Nu comentăm acum că orice concesionare a unui domeniu public de interes naţional se face prin licitaţie publică. Atenţie, domnilor guvernanţi, PUBLICĂ, însemnând că nu puteţi secretiza nici un document despre această afacere.

Pe acest act normativ adoptat de Guvernul României apare şi semnătura Ministrului Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely. Să înţelegem că acest ministru a semnat în cunoştinţă de cauză? Ne îndoim, pentru că nu credem că este posibil ca dl. Borbely sa îşi dea acceptul pentru folosirea unei tehnologii extrem de controversate fără să deţina un Studiu de Impact. Aşa că vă întrebăm public, domnule Borbely dacă există un Studiu de Evaluare a Impactului asupra mediului, iar dacă există să ne spuneţi cine l-a realizat şi cine l-a aprobat. Totodată, vă somam sa faceţi public Studiul de Evaluare a Impactului asupra mediului, pentru că şi acest lucru este prevăzut în legislaţia europeană şi românească.

Până când vom primi acest Studiu, vă atragem atenţia asupra unor elemente care apar în dezbaterile din SUA privind folosirea acestei tehnologii şi vă adresam câteva întrebări:

– Cantitatea de apă utilizată pentru această tehnologie este uriaşă, numai pentru iniţierea tehnologiei fiind necesari aprox. 35.000 mc apă. Având în vedere faptul că zonele acordate de Guvernul României spre exploatare, în sudul Dobrogei, fac parte din una dintre cele mai secetoase regiuni ale României, credeţi că populaţia din aceste zone va fi afectată de coborârea dramatică a pânzei freatice a apei?

– Fluidul folosit conţine un număr de aprox. 750 substanţe chimice diferite dintre care peste 650 substanţe chimice sunt considerate cancerigene, în conformitate cu Legea privind Siguranţa Apei din SUA. În 2011, Camera Reprezentanţilor a SUA a confirmat aceste date. Pe de altă parte, Agenţia pentru Mediu a SUA a identificat o serie de izotopi radioactivi care sunt, de asemenea folosiţi în această tehnologie, cum ar fi izotopi de xenon, iridium, scandium, krypton. Aceste substanţe sunt cunoscute ca afectând pielea, ochii, sistemul respirator şi sitemul gastro-intestinal. Întrebare pentru întregul Guvern al României: aţi aprobat otrăvirea populaţiei României cu bunăştiinţă?

– Perimetrele oferite cu generozitate de Guvernul României pentru exploatare se află în apropierea frontierei cu Bulgaria, ţară care de curând a interzis folosirea tehnologiei de fracţionare hidraulică. În conformitate cu prevederile Convenţiei Espoo, privind afectarea transfrontalieră a mediului, obligaţia României era de a solicita Bulgariei aprobarea pentru această investiţie. Dacă nu a făcut-o România este pasibilă de sancţiuni financiare uriaşe din partea organismelor europene.

– Aţi analizat, domnule Borbely impactul acestei tehnologii asupra creşterii riscurilor seismice, având în vedere că, în apropiere se află falia Sabla, cu potenţial seismic extrem de ridicat?
Aşadar, domnule ministru Borbely, aşteptăm răspunsuri la aceste întrebări, răspunsuri cu care ar fi trebuit sa ieşiţi public până acum! Dacă nu o veţi face, vă somăm: DEMISIA!

| Jurnalul.ro