I . PERSOANELE DIN SISTEMUL BUGETAR:

În temeiul excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 859/16.06.2009, instituţiile bugetare au obligaţia să ne plătească salariile în numerar, la casieria unităţii, aşa cum se proceda anterior intrării în vigoare a OUG nr.149/2007 modificată (ale cărei articole: 5-8) au fost declarate neconstituţionale.

CE FACEM:

1)     Cerere scrisă ( SOMAŢIE ) către unitate prin care se cere achitarea salariului începând cu luna … în numerar, aşa cum obligă  Dec.nr. 859/16.06.2009 a Curţii Constituţionale. În somaţie se va menţiona expres  că, în caz de refuz, se va proceda la acţiune în instanţa specializată de litigii de muncă  iar unitatea va fi obligată să achite daune în plus faţă de salariu,  de 1000 lei /zi întârziere.

În timp de 5 zile de la primirea somaţiei se va menţiona a se răspunde în scris.

2)     În caz de refuz, se face cerere la instanţa de litigii de muncă (Tribunalul judeţean din localitatea reşedinţă de judeţ, conform unui formular care va fi transmis de avocaţi pe internet).

II .PERSOANELE  ANGAJATE ÎN SISTEMUL PRIVAT

1)    Cerere scrisă (SOMAŢIE) către unitate prin care se cere ca plata salariului începând cu luna ——– să se facă în numerar la casieria unităţii având în vedere lipsa unui act normativ care să oblige unitatea la plata pe card precum şi declararea neconstituţionalităţii (Decizia nr. 859/16.06.2009)  Curţii Constituţionale achitării pe card, în instituţiile bugetare, a drepturilor salariale.

Se va invoca faptul că se creează o discriminare care încalcă  Legea  nr. 48 din 16 ianuarie 2002, modificată, Constituţia României şi CEDO.

În somaţie se va menţiona expres  că în caz de refuz, se va proceda la acţiune în instanţa specializată de litigii de muncă  iar unitatea va fi obligată să achite daune în plus faţă de salariu de 1000 lei /zi întârziere.

În timp de 5 zile de la primirea somaţiei se va atrage atenţia a se răspunde în scris.

3)      În caz de refuz, se face cerere la instanţa de litigii de muncă (Tribunalul judeţean din localitatea reşedinţă de judeţ, conform unui formular care va fi transmis de avocaţi pe internet).

Doamne miluieşte-ne pe noi păcătoşii!

Pentru ANGAJAŢII ÎN SISTEMUL PRIVAT

Nume si prenume:………………………………

……………………………………………………………………

Adresa:………………………………………….

…………………………………………………………………..

Angajat la:………………………………………

CĂTRE

…………………………………………………….

…………………………………………………….

SOMAŢIE DE PLATĂ A DREPTURILOR SALARIALE  ÎN NUMERAR

                  În temeiul excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 859/16.06.2009, instituţiile bugetare au obligaţia să ne plătească salariile în numerar, aşa cum se proceda anterior intrării în vigoare a OUG nr.149/2007 modificată, ale cărei articole 5-8 au fost declarate neconstituţionale.

Faţă de angajaţii din sistemul bugetar, mă simt în mod vădit discriminat, ceea ce mă obligă să solicit înlăturarea acestei inechităţi, în sensul ca şi dv. ca angajator din sectorul privat să vă conformaţi Deciziei de neconstituţionalitate nr. 859/2009.

În acest sens invoc prevederile Legii  nr. 48 din 16 ianuarie 2002, modificată, dispoziţiile  Legii fundamentale, precum şi Carta europeană a drepturilor cetăţeneşti, care interzic orice forme de discriminare.

Dispoziţiile art. 6 din Codul muncii, de asemenea, garantează oricărui salariat condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii  şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.

Pentru respectarea acestor drepturi vă rugăm să procedaţi, începând din luna ………….. la plata în numerar a drepturilor mele salariale, întrucât am renunţat la cardul bancar pe care îl deţineam în acest scop.

Vă rog să îmi răspundeţi în termen de 5 zile de la primirea prezentei SOMAŢII.

În caz de refuz vă atenţionez că voi acţiona în judecată la instanţa specializată societatea şi voi solicita a vă conforma deciziei Curţii Constituţionale, precum şi plata unor despăgubiri în sumă de 1000 de lei/ fiecare zi de întârziere până vă veţi îndeplini obligaţia de achitare a salariului în numerar şi nu pe card.

Data…………….                                                 Semnătura……..

Domnului preşedinte/director/…………………………

Pentru INSTITUŢII BUGETARE

Nume si prenume:………………………………

……………………………………………………………………

Adresa:………………………………………….

…………………………………………………………………..

Angajat la:………………………………………

CĂTRE

…………………………………………………….

…………………………………………………….

SOMAŢIE DE PLATĂ A DREPTURILOR SALARIALE  ÎN NUMERAR

                   În temeiul excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 859/16.06.2009, instituţiile bugetare au obligaţia să plătească salariile în numerar, aşa cum se proceda anterior intrării în vigoare a OUG nr.149/2007 modificată, ale cărei articole 5-8 au fost declarate neconstituţionale.

Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe, iar „pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.” ( art.8 Codul muncii).

Dispoziţiile art. 6 din Codul muncii, de asemenea garantează oricărui salariat, condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii  şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.

Pentru respectarea acestor drepturi vă rugăm să procedaţi, începând din luna ………….. la plata în numerar a drepturilor mele salariale, întrucât am renunţat la cardul bancar pe care îl deţineam în acest scop.

Vă rog să îmi răspundeţi în termen de 5 zile de la primirea prezentei SOMAŢII.

În caz de refuz vă atenţionez că voi acţiona în judecată la instanţa specializată societatea comercială şi voi solicita a vă conforma deciziei Curţii Constituţionale, precum şi plata unor despăgubiri în sumă de 1000 de lei/ fiecare zi de întârziere, până vă veţi îndeplini obligaţia de achitare a  salariului în numerar şi nu pe card.

Data…………….                                                 Semnătura……..

Domnului director…………………………