Sf. Iustin Popovici: Eretici sunt toți neortodocșii

Poziţia împotriva ereticilor – şi eretici sunt toţi neortodocşii – a fost clarificată de Biserica lui Hristos o dată pentru totdeauna, prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi, adică prin Sfânta Tradiţie, unică şi neschimbată. Această poziţie spune că ortodocşilor le este interzis să se roage împreună cu ereticii sau să comunice liturgic cu aceştia.

Fiindcă „ce însoţire are dreptatea cu fără­delegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întune­ricul? Şi ce învoire este între Hristos şi Veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios?” (II Corinteni 6, 14-15).

Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli rânduieşte:

„Episcopul, presbiterul sau diaconul care se roagă împreună cu ereticii să fie afurisiţi şi să nu li se îngăduie lor să lucreze ca clerici”. (La fel rânduiesc şi canoanele 46 şi 65 ale Apostolilor şi canonul 35 al Sinodului de la Laodiceea).

Acest canon al Sfinţilor Apostoli nu arată exact care rugăciune sau slujbă este interzisă a se face împreună cu ereticii, ci interzice în ..