Cultul şi asceza, componente ale vieţii duhovniceşti ortodoxe[1] de Preot Gheorghe D. Metallinos, profesor emerit…