Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea. Bogăția creștinilor este împlinirea cu sfințenie a poruncilor Sfintei Evanghelii

Pagini ortodoxe | Predică la Duminica a XXX-a după Rusalii ( Despre iubirea de averi ) – Pr. Cleopa Ilie

Predică la Duminica a XXX-a după Rusalii ( Despre iubirea de averi ) – Pr. Cleopa Ilie

Bogăţia de ar curge, nu vă lipiţi inima de ea(Psalm 61, 10)

Iubiţi credincioşi,

Aţi auzit în Sfînta Evanghelie de astăzi că un tînăr oarecare s-a apropiat de Mîntuitorul, a îngenuncheat înaintea Lui şi I-a zis: Învăţătorule bun, ce voi face ca să dobîndesc viaţa cea veşnică? (Luca 18, 18).

Vedeţi, fraţilor, că acest tînăr a venit cu mare evlavie înaintea Mîntuitorului nostru Iisus Hristos să-I ceară un sfat: cum ar putea să intre în viaţa cea veşnică. Mîntuitorul i-a arătat că pentru a intra în viaţa veşnică trebuie să păzească poruncile date de Dumnezeu lui Moise. Tînărul a zis că toate le-a păzit din tinereţile sale. Auzind Mîntuitorul aceste cuvinte, a spus: Încă una îţi lipseşte. Vinde toate cîte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri şi vino de-mi urmează Mie (Luca 18, ..

DUMINICA LUI ZAHEU VAMESUL. Predica parintelui ILIE CLEOPA

Foto: http://www.manastirea-sireti.md/index.php/news/477/24/Zaheu-Vamesul-chip-de-pocainta-Lc-19-1-10

Ev. Luca XIX, 1-10

1. Şi intrând, trecea prin Ierihon.

2. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.

3. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.

4. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.

5. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.

6. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.

7. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.

8. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.

9. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.

10. Căci Fiul Omu..