Căsătoria prin natura ei este un act sfânt pe care creştinismul a întărit-o socotind-o instituţie…