Cu adevărat acest pseudo-ierarh este cel mai periculos dintre toți, căci datorită vicleniei cu care-și afișează falsa smerenie și evlavie, induce în eroare chiar și pe bătrânii duhovnici, care mai mult dintr-o frică de blestemele arhierești se retrag de pe poziția de luptă și smerit își văd de bătrânețile lor, în așteptarea trecerii la Domnul.