Iar patriarhul Bartolomeu de Istanbul vrea prezența apostaților catolici la sinodul panortodox din 2016, mai degrabă pan-eretic.