cnas-introduce-cardul-de-sanatate-obligatoriu-romanii-vor-fi-obligati-sa-isi-doneze-organele-proiectul-mengele

*Un mesaj scurt, dar de importanţă maximă! De citit şi de transmis la cât mai multe persoane!*

În această perioadă se desfăşoară o campanie asiduă de băgare pe gâtul populaţiei a nesuferitelor carduri de sănătate. Această acţiune de amploare la nivel naţional aminteşte de colectivizarea forţată a agriculturii şi de alte practici asemănătoare acesteia din trecutul nu prea îndepărtat, incompatibile cu o societate avansată de oameni liberi. Există o seamă de aspecte care transformă acest demers oficial într-un nou atentat la libertatea umană, prin modul în care este regizată această operaţie de distribuire, care a fost îndelung pregătită prin legislaţia adoptată imediat după intrarea în uniunea europeană până astăzi:

Cardul de sănătate nu este obligatoriu! Nicio lege românească, europeană sau internaţională nu prevede aşa ceva! Este un obiect 100% opţional!

A refuza cardul de sănătate este perfect legal! Cine refuza, nu primeşte, sau nu ridică de la poştă cardul de sănătate emis pe numele său nu este pedepsit în niciun mod!

Toate persoanele asigurate din sistemul de sănătate beneficiază de aceleaşi servicii medicale gratuite, indiferent dacă fac sau nu proba calităţii de asigurat prin intermediul unui card de sănătate! Singura condiţie este de a avea achitată la zi contribuţia la fondul naţional al asigurărilor de sănătate, sau de a face parte din categoriile scutite de aceste contribuţii!

Contribuţia fiecărui angajat la fondul asigurărilor de sănătate este obligatorie prin lege, indiferent dacă poseda sau nu un card de sănătate! Este evident că ar fi absurd ca un asigurat să contribuie obligatoriu, dar să beneficieze condiţionat de servicii medicale gratuite!

Cardul de sănătate nu este produs în România! De asemenea, cipul (microprocesorul) pe care îl conţine nu este produs în România! Producerea materialului suport al cardului, precum şi a microprocesorului, este asigurată de către firme private din străinătate şi procesul de producţie nu este transparent sau cunoscut opiniei publice! Și chiar de-ar fi produse în România, nu putem avea încredere!

Autorităţile şi oficialităţile româneşti, asemenea celor europene şi internaţionale, nu cunosc şi nu pot aduce vreo precizare sau garanţie potenţialilor deţinători de card de sănătate cu privire la conţinutul microstructurii interne a materialului din care este confecţionat cardul şi microprocesorul încorporat în acesta, nici cu privire la informaţia stocată fizic, electronic sau digital în aceste structuri, alta decât informaţia referitoare la titular înmagazinată şi citită de către corpul medical!

Aparatele de citit sau inscripţionat datele din card, comercializate pentru medicii de familie, sunt rudimentare din punct de vedere tehnologic şi nu pot fi utilizate decât în acest scop, fără să ofere vreo informaţie cu privire la tehnologia încorporată în card şi fără să garanteze securitatea de-a lungul timpului a datelor medicale personale care au fost inscripţionate de către personalul medical autorizat!

Întrebaţi orice deţinător de card şi în procent de 100% vă va răspunde că habar nu are ce conţine obiectul suspect denumit pompos card de sănătate pe care îl deţine!

Întrebaţi orice deţinător de card şi în procent de 100% vă va răspunde că habar nu are ce avantaj prezintă faptul că deţine un astfel de card, fata de dvs care nu deţineţi aşa ceva!

Întrebaţi orice deţinător de card şi în procent de 100% vă va răspunde că exact în acelaşi procent de 100% starea sa de sănătate nu s-a îmbunătăţit de când a devenit posesorul unui card de aşa-zisa sănătate!

Legislaţia actuală are scopul de a încuraja într-un mod inacceptabil dependenţa totală de stat a populaţiei prin intermediul cardului de sănătate, dar cine optează pentru independenţă nu este sancţionat în niciun mod! Alegerea non-dependenței faţă de un stat atât de “grijuliu” faţă de supuşii săi nu comportă în niciun caz un risc mai mare decât riscul de a fi posesorul unui obiect străin şi necunoscut titularului în proporţie de aproximativ 99,99%!

Absolut toţi oamenii care au avut un comportament responsabil faţă de umanitate în general şi faţă de poporul român în special, ne-au învăţat de-a lungul timpului să nu acceptăm aceste instrumente electronice ale dictaturii globale! Nu am găsit nicăieri vreun motiv rezonabil şi pertinent pentru a nu-i asculta şi a proceda altfel!

Cardul de sănătate presupune un risc foarte mare şi nejustificat, prezentat cu lux de amănunte în mass-media şi în literatura de specialitate românească şi internaţională! În opoziţie cu această stare de fapt, deşi la nivel oficial nu se recunoaşte sau mediatizează aceasta, realitatea este că a refuza cardul nu presupune niciun risc şi nu reprezintă nicio pierdere pentru persoana respectivă!

*Cardurile se împart cu miile pe zi în această perioadă, de aceea este important ca acest mesaj să fie trimis la cât mai multe persoane până nu este prea târziu!*