sf-efrem-sirul-13Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie.
Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii Tale.
Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin

Din lipsa condiţiilor de a publica, fratele Gabriel, iniţiatorul acestui blog, mi-a transmis că îi iartă pe toţi cei care l-au denigrat şi se roagă pentru ei să ducă lupta contra lumii păcatului şi nu contra fraţilor de mănăstire.

administratorul temporar al blogului

IMPORTANT: Documente ce atestă reaua credință a monahului Filoteu, complice cu Victor Roncea, faţă de proslăvirea Părintelui Calciu la 7 ani de la trecerea la Domnul