[youtube=https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MN1xW44cYRQ]

Un grup de inițiativă al creștinilor ortodocși din capitala Moldovei și-au exprimat public atitudinea față de sărbătorirea în public, contrar tradițiilor iudaice, a așa-numitei ”sărbători a luminilor” Hanuka. Creștinii califică această acțiune ca o provocare anti-creștină menită să sfideze, să batjocorească și să incite la ură etnică și religioasă comunitatea ortodoxă din Republica Moldova, întrucît instalarea sfeșnicului hanukia în public semnifică biruința și stăpînirea iudeilor asupra tuturor ne-iudeilor.

Mai jos comunicatul de presă pe care l-au distribuit participanții la protest:

Noi, un grup de inițiativă al creștinilor-ortodocși din capitală, aflînd din presă de provocarea organizată cu succes acum o săptămînă de o grupare extremistă iudaică care se auto-proclamă abuziv „comunitatea evreiască din RM”, în cîrdășie cu primăria mun. Chișinău și personal cu primarul D. Chirtoacă care se consideră român și creștin, mărturisim următoarele:

 1. Ca creștini și cetățeni ai acestei țări, sîntem categoric împotriva afișării publice a simbolului specific iudaic hanukia, această afișare avînd pentru creștini o semnificație profund discriminatoare, jignitoare și instigatoare la ură religioasă și etnică, întrucît, conform poziției oficiale a Bisericii Ortodoxe din Moldova exprimată pe 18 decembrie 2009 (pe pagina electronică oficială: https://sitevechi.mitropolia.md/main/show_article/1849), Hanuka reprezintă ”biruinţa poporului iudeu asupra ne-iudeilor”. Expunerea publică, în centrul capitalei Moldovei, a simbolului biruinţei iudaiştilor asupra ne-iudaiştilor, adică asupra noastră ca creştini, reprezintă o sfidare. Este mult mai grav decît dacă la Ierusalim, la Zidul Plîngerii sau în faţa oricărei sinagogi sau centru cultural evreiesc ar fi expusă svastica nazistă;
 2. Preşedintele judecăţii rabinice Bnai-Braka din Israel afirmă limpede în reacţia sa la expunerea hanukiei în Chişinău în decembrie 2009: „Legea noastră impune aprinderea lumînărilor hanukale exclusiv (numai şi numai) în casele particulare, precum şi în interiorul sinagogii şi, astfel, exclude cu desăvîrşire orice posibilitate de stingherire a sentimentelor religioase şi naţionale ale altor popoare. Rabinii evrei au condamnat de veacuri orice încercări de a semăna dezbinare şi de a distruge relaţiile de bună vecinătate şi, de aceea, în anumite cazuri a fost stabilită hotărîrea de a aprinde lumînările hanukale astfel încît ele să nu fie văzute din stradă. Acest act [este vorba de expunerea publică a hanukiei la Chişinău în decembrie 2009] a fost, izbitor de evident, înfăptuit de oameni absolut necunoscători ai Halahei [Legea iudaică].” Mai mult, rabbinul din Moldova Israel Liwshitz a declarat că „hanuka nu a fost instalată în centrul Chişinăului de către comunitatea evreiască, ci de un grup de oameni de afaceri, care nu au nici o legătură cu religia, fiind chiar căsătoriţi cu femei neevreice (goym). Aceşti afacerişti sunt evrei care nu respectă legile iudaice”;
 3. Vina şi mai mare este cea a primarului capitalei care, în loc să ne apere pe noi, băştinaşii acestei ţări, de o pîngărire, a dat curs oficial acestei iniţiative şi a ridicat instalarea obiectului respectiv la nivel de eveniment de rang de stat, cu prezența ambasadorului SUA, W. Moser, și cel al României, M. Lazurcă, precum și a unor deputați. Considerăm că prin acest gest al primarului au fost batjocorite de către el sentimentele tuturor creştinilor nu numai din Chişinău, nu numai din Moldova, ci şi din întreaga Biserică a lui Hristos;
 4. Protestăm hotărît împotriva acestor practici de batjocorire de către autorităţile Chişinăului a credinţei ortodoxe şi declarăm că şi pe viitor, cît va mai fi suflare creştinească în Moldova, vom proceda în limitele bunei cuviinţe pentru a opri actele de pîngărire a Credinţei noastre, a părinţilor şi strămoşilor noştri. Solicităm explicații clare și scuze pentru comunitatea creștinilor din partea primarului Chirtoacă cu privire la scuzele publice pe care acesta le-a adus pe 27 noiembrie a.c. în fața comunității evreiești pentru faptul că în ultimii ani sărbătoarea respectivă nu s-a sărbătorit așa cum doreau unii lideri ai iudeilor;
 5. Reamintim că acțiunea de mărturisire a credinței majoritare și de apărare a valorilor naționale care a avut loc în 2009 a fost una legală și pe deplin justificată, fapt confirmat prin decizia instanței de judecată din 10 decembrie 2010. Astfel, creștinilor li s-a recunoscut dreptul legal de a reacționa la provocările organizate de forțe neprietenoase Moldovei, drept de care ne-am folosit și ne vom folosi în continuare dacă vom considera necesar;
 6. Susținem dreptul fundamental al oricărei comunități de a-și prăznui sărbătorile conform principiilor proprii, acest drept însă neputînd fi folosit pentru lezarea intenționată, sfidarea și batjocorirea convingerilor religioase și naționale ale altor comunități. Accentuăm, în conformitate cu poziția oficială a Bisericii Ortodoxe din Moldova, că orice eventuale incidente sau reacții firești ar putea fi evitate dacă (1) autorităţile municipale, în momentul sancţionării şi coordonării manifestaţiilor cu caracter confesional ar lua în consideraţie părerea majorităţii covîrşitoare care împărtăşeşte credinţa ortodoxă și dacă (2) hanukia respectivă ar fi instalată în preajma memorialului victimelor holocaustului sau în orice alt loc nepublic ce aparține comunității evreiești, așa cum s-a procedat pînă acum, într-un spirit neprovocator și corect față de neiudei.
 7. Protestul nostru este exclusiv un act de autoapărare în condiţiile în care autorităţile municipale şi cele de stat au refuzat să ne apere, ba şi mai mult, au participat la actele de pîngărire a Credinţei Ortodoxe. Comunitatea evreiască, la fel ca și orice altă comunitate ento-culturală din RM, nu reprezintă sub nici o formă un dușman, cu atît mai mult cu cît provocarea din acest an nu se înscrie în tradițiile și principiile iudaice de sărbătorire a Hanukăi, astfel dezbinînd și făcînd o defavoare evreilor simpli în numele cărora se expun unii lideri iudei care încalcă și batjocoresc credința pe care pretind că o împărtășesc.

Declaraţia universală a drepturilor omului la art.29 alin. 2 stabileşte:

„În exercitarea drepturilor si libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decît numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaştere şi respectare a drepturilor şi libertăţilor altora şi ca să fie satisfăcute justele cerinţe ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică”.

 • La fel, „În conformitate cu Legea privind întrunirile” din 22.02.2008 la art.8 lit. c , sînt interzise întrunirile prin care se urmăreşte încălcarea moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane.
 • Iar articolul 8 lit. a, al aceleiaşi legi prevede că „sînt interzise întrunirile prin care se urmăreşte îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă”.

Prin prezenta adresare cerem cu toată hotărîrea – în temei legal şi în temeiul Credinţei noastre creştine strămoşeşti de aproape două milenii (spre deosebire de inovaţia hasidică din anul 1987) – să nu se permită expunerea publică sub orice prilej, pretext sau motivaţie a obiectului de cult „Menora hanukală” („hanukia”) în orice loc public de pe teritoriul Chişinăului şi al Moldovei.

Fragment din Adresarea către mitropolia Moldovei, depusă ieri la această instituție:

Odată ce acest obiect a fost instalat în loc public la intersecția străzilor Vlaicu Pîrcălab și Sf. Mitropolit Varlaam al Moldovei, în scuarul din fața Teatrului rus de Stat ”A.P.Cehov” cu aprobarea autorităților municipale, iar Biserica Ortodoxă din Moldova, prin comunicatul său de pe 18 decembrie 2009, a luat act de acțiunea de protest a creștinilor din 13 decembrie 2009, adresăm următoarele întrebări Mitropoliei Moldovei:

 1. De ce Mitropolia Moldovei (MM) tace acum la distanța de 4 ani de la ultimul eveniment asemănător cînd Primăria Chișinăului și-a manifestat aceeași atitudine sfidătoare față de poziția MM ca și în 2009, aprobînd cererea comunității evreiești de a amplasa și a sărbători în public ”Hanuka”, fără a lua ”în consideraţie părerea majorităţii covârşitoare, care împărtăşeşte credinţa ortodoxă”?
 2. Dacă Mitropolia Moldovei în decembrie 2009 a considerat ca” nebinevenită instalarea simbolului de cult evreiesc într-un spaţiu public”, ” semnificând biruinţa poporului iudeu asupra ne-iudeilor”, atunci de ce MM nu a luat nici o atitudine publică față de acțiunea identică ce se petrece acum în decembrie 2013? Oare pentru că MM recunoaște ” biruinţa poporului iudeu asupra” Bisericii Ortodoxe din Moldova?
 3. Dat fiind că Biserica Ortodoxă din Moldova și-a manifestat ”dezacordul faţă de modalitatea de protest aleasă de creştinii” adunați la 13 decembrie 2009, ne întrebăm ce acțiune potrivită pentru creștinii ortodocși ar recomanda Mitropolia Moldovei în cazul în care comunitatea evreiască repetă acțiunile sale provocatoare și sfidătoare la adresa credinței creștine majoritare?

Luînd în considerare întrebările formulate mai sus și punînd ca anexă comunicatul din 18 decembrie 2009 al Mitropoliei Moldovei, așteptăm cu fiască răbdare un răspuns public din partea Mitropoliei.

Relevant și grăitor este și următorul fapt: această sărbătoare jidovească a unit diverse forțe politice care au fost prezente la prima zi a evenimentului. Astfel, atît ambasadorul SUA la Chișinău W. Moser (cel care a participat activ la marșul activiștilor homosexuali de pe 19 mai a.c.), ambasadorul României la Chișinău Marius Lazurcă care se declară ortodox și chiar enoriaș al bisericii ”Sf. Dumitru”, cît și PCRM-istul O. Reidman, ex-comunistul V. Mișin care ctitorește biserici ortodoxe – s-au arătat uniți în duh la sărbătorea respectivă, accentuînd astfel ai cui slujitori și mercenari de încredere sînt, indiferent de apartenențele aparente ale fiecăruia.

Să vedem ce provocări vor fi anul viitor și cîtă suflare creștinească va fi gata să-și mărturisească crezul.

| popas alternativ