Sinodul tâlhăresc:

Despre legionari se minte cum se respiră nu de ieri de azi, ci de 80 de ani

harta-romaniei-legionare-romania-mare

Ipse dixit (este vorba despre Ponta, acest păcălici al politicii româneşti), mai alaltăieri:

”Vreau să daţi un semnal foarte clar de respectare a legii. Există o linie roşie peste care nu accept să se treacă. Colegul nostru, domnul Barbu, a fost agresat. Nu e vorba de domnia sa, că e bărbat, rezistă, e vorba de faptul că nu ne întoarcem la anii ’30, când îşi făceau legionarii de cap pe străzile Bucureştiului.

De fapt, de o bună perioada de timp, mai exact de când poporul nu prea mai stă cuminte la ”locurile lui”, ambii păcălici ai politicii româneşti, Ponta şi Antonescu, văd în faţa ochilor numai legionari! Unde se strigă o lozincă anti-sistem, unde se sparge un geam, unde se organizează un cordon uman de protejare a bogăţiilor ţării, acolo sunt, în concepţia lor, exclusiv legionari.

Minţiţi cu neruşinare, impotenţilor în ale politicii şi administrării ţării! Voi ştiţi foarte bine care sunt şi unde sunt legionarii (că de n-aţi şti ar însemna să fiţi extrem de ignoranţi), şi cu toate astea continuaţi mârşăvia ce i-a caracterizat şi pe înaintaşii voştri de a cataloga legionarismul ca fiind o atitudine extremistă, precum de a pune în cârca legionarilor şi ce au făcut dar cu mult mai mult ceea ce nu au făcut.

Da, de câteva luni sunt şi legionarii pe străzile României, dar uitaţi-vă bine după ei şi constataţi cu câtă eleganţă, chiar dacă fermă, se manifestă aceştia!

Însă, stimaţi cititori, nu orice român care îşi arborează ostentativ vreun tricolor şi vreo cămaşă verde este numaidecât legionar. Grădina Domnului e mare, cine o poate cuprinde şi controla?! Legionarul adevărat nu este sub nici o formă extremist (decât, poate, doar din punct de vedere al cinstei şi corectitudinii – lucruri puternic dezavuate de politicienii socialişti şi liberali), nu-şi face de cap, are o viaţă sobră, este responsabil pentru actele sale şi nu se manifestă niciodată în ascuns.

Dar, pentru a surprinde mai bine şi mai concret modul de exprimare absolut mincinos al lui Ponta faţă de anii ’30, ia uitaţi-vă mai jos şi vedeţi cam cât de bine şi-au făcut de cap legionarii în perioada respectivă (iertaţi-mi lista atât de lungă cu ”năzbâtiile” lor, dar dat fiind faptul că aceştia au excelat în ”belşug şi înflorire”, aproape fiecare zi a lor a fost o adevărată ”fiestă” politică). Deci:
– 10 Aprilie 1930, au loc în Bucureşti ciocniri sângeroase între invalizii de război şi jandarmerie sub guvernul ţărănist.
Studenţimea participă la manifestaţie alături de invalizi. Cu acest prilej a fost arestat un grup de studenţi în frunte cu dr. Gheorghe Sârbulescu. Corneliu Codreanu se înscrie ca prim apărător în procesul intentat studenţilor arestaţi.

– 11 Ianuarie 1931, Ion Mihalache dizolvă Garda de Fier (expresia politică a Legiunii). În Ianuarie 1931 Corneliu Codreanu este arestat.

– 26 Martie 1931, se judecă la Curtea de Apel procesul lui Corneliu Codreanu şi al dizolvării Gărzii de Fier.

– Mai 1932, Garda de Fier este dizolvată pentru a doua oară de guvernul Iorga-Argetoianu. Se fac arestări, sediile sunt sigilate, Corneliu Codreanu este împiedicat să vorbească şi să se apere în Parlament.

– 10 Iulie 1933, peste 200 de legionari se adună la Vişani pentru a construi un dig care să oprească revărsările de ape ale râului Buzău. Jandarmii, din ordinul lui Armand Călinescu, opresc această măreaţă iniţiativă, maltratând şi arestând pe legionari.

– 23 Noiembrie 1933, studentul legionar Virgil Teodorescu este asasinat, la Constanţa, de jandarmi, pe când lipea afişe.

– 28 Noiembrie 1933, legionarul Niţă Constantin este asasinat.

– 10 Decembrie 1933, I.G. Duca dizolvă Garda de Fier şi agenţii poliţiei devastează sediile Mişcării Legionare. Se fac cca 10000 de arestări dintre legionari. Garda de Fier depusese candidaturi în toate judeţele, dar prin această dizolvare era împiedicată de a se prezenta la alegerile generale fixate pentru 20 Decembrie 1933.

– Decembrie 1933, legionarul Nicolae Bălănoiu este asasinat de poliţie, din ordinul liberalilor. Numeroşi legionari sunt arestaţi şi încarceraţi la închisoarea Jilava. Arestări numeroase se fac în toată ţara şi ele vor continua şi în primele luni ale anului următor.

– 29 Decembrie 1933, a fost asasinat de poliţia din Bucureşti legionarul Sterie Ciumetti, din ordinul liberalului Victor Iamandi.

– 12 Ianuarie 1934, legionarul Gheorghe Negrea este asasinat.

– 2 Ianuarie 1934, profesorul Nae Ionescu este arestat la Sinaia, dat în judecată şi ţinut arestat până la 7 Februarie 1934 când este pus în libertate, dar în seara aceleiaşi zile este rearestat şi menţinut la Consiliul de Război până la 15 Martie 1934.

– 1 Ianuarie 1935, Corneliu Codreanu semnează circulara către legionarii din întreaga ţară, făcând bilanţul anului precedent: 18.000 de arestari, cu 18.000 de case călcate de barbari şi umplute de sânge nevinovat; 300 de bolnavi în închisori, 16 morţi şi 3 înmormântaţi de vii sub pământ.

– În tabăra de muncă de la Drăgăşani, legionarii au lucrat de la 13 Iunie până la 14 August 1935, fabricând 100.000 de cărămizi destinate zidirii catedralei din acel oraş.

– De la 30 Iunie până la 15 Septembrie 1935, legionarii au lucrat cărămizi şi au clădit Mânăstirea Izbuc (jud. Bihor).

– De la 1 Iulie până la 16 Septembrie 1935, legionarii au lucrat la Buga (jud. Lăpuşna) la temelia unei mânăstiri.

– La Aciliu (jud. Sibiu), de la 1 Iulie până la 10 Octombrie 1935, legionarii au clădit o biserică.

– Tabăra de la Carmen Sylva a fost cea mai mare tabără de muncă a anului 1935. Acolo au lucrat, de la 5 Iulie până la 10 Septembrie, 800 de legionari în prezenţa lui Corneliu Codreanu, construind 7 cabane, 1 kilometru de şosea, terase, drum de automobile, 3 fântâni, au consolidat malurile, au făcut canale pentru scurgerea apelor, ziduri, turnuri etc.

– De la 8 Iulie până la 15 Septembrie 1935, legionarii construiesc un drum prin stâncă la Mânăstirea Arnota, locul de odihnă al voievodului Matei Basarab. În acest timp au lucrat 242 de legionari.

– În comuna Lat Laz (jud. Alba), de la 15 Iulie la 19 Octombrie 1935, legionarii au construit o minunată casă culturală.

– De la 8 Iulie până la 6 Octombrie 1935, legionarii au lucrat 100.000 de cărămizi pentru a zidi o biserică în comuna Marca (jud. Sălaj).

– În comuna Ineu (jud. Arad), de la 18 Iulie până la 14 Septembrie 1935, legionarii au lucrat 100.000 de cărămizi destinate construirii unei şcoli.

– De la 16 Septembrie până la 4 Octombrie 1935, legionarii au construit şase diguri ca să împiedice revărsarea apelor Oltului asupra avutului Mânăstirii Mamu (jud. Vâlcea).

– La 4 Octombrie 1935, în urma propunerii liberalului Victor Iamandi, ministru al cultelor în vremea aceea, Sfântul Sinod(!), cu îndemnul patriarhului Miron Cristea(!), trimite o adresă către toate eparhiile din ţară prin care interzice munca legionarilor pentru biserici.

– La 1 Mai 1936, se deschide Tabăra legionară profesor Traian Brăileanu de la Rădăuţi, care construieşte biserica Arhanghelul Mihail.

– Legionarul Gheorghe Grigor este asasinat de comunişti la Cernăuţi în luna August 1936.

– La 24 Noiembrie 1936, Ion I. Moţa, Vasile Marin, generalul Gh. Cantacuzino, Gh. Clime, preot Dumitrescu Borşa, Neculai Totu, Banică Dobre şi Alexandru Cantacuzino pleacă în Spania ca luptători legionari pe frontul generalului Franco.

– La 13 Ianuarie 1937, marea jertfă legionară se înscrie în istorie prin moartea eroică a lui Ion I. Moţa şi Vasile Marin pe frontul naţionalist din Spania, la Majadahonda.

Cruce_cu_martiri_legionari

– La 26 Februarie 1937, Consiliul de Miniştri desfiinţează cantinele şi căminele studenţeşti din toate centrele universitare. Această infamie a fost săvârşită în urma cererii lui Ştefănescu-Goanga şi Gabriel Marinescu şi se îndrepta, cu deosebire, împotriva legionarilor.

– La 2 Martie 1937, guvernul liberalului Gh. Tătărăscu hotărăşte închiderea tuturor Universităţilor din ţară. Măsura era luată împotriva studenţimii legionare.

– La 17 Mai 1937, se dă sentinţa în procesul intentat legionarilor care au condus Congresul Studenţesc de la Târgu Mureş. Alexandru Cantacuzino, dr. Paul Craja, Ştefan Georgescu, Gheorghe Furdui, Ioraş Teodor, Crudu şi Parvulescu sunt condamnaţi: primii doi la 1 an de închisoare, ceilalţi la 1 an şi 6 luni.

– La 6 Iulie 1937, se înfiinţează Tabăra legionară de la Câmpina, care se desfiinţează, la 11 Iulie în urma terorii autorităţilor.

– La 27 Iulie 1937, Prefectura judeţului Prahova trimite un ordin confidenţial fabricilor de postav, bere, sticlărie şi ciment din Azuga, în care cere îndepărtarea din serviciu a 36 de muncitori legionari.

– La 14 Decembrie 1937, este asasinat, în luptă electorală, legionarul Mihai Ţurcanu.

– La 6 Februarie 1938, bandele electorale cuziste împuşcă pe legionarii Mija Dumitru şi Florian St. Popescu în satul Mâineasa  (jud. Ilfov).

– La 9 Februarie 1938, Corneliu Codreanu, văzând pornirile ucigaşe ale guvernării A.C. Cuza-Octavian Goga, hotărăşte retragerea Mişcarii Legionare din propaganda electorală.

– La 30 martie 1938, Nicolae Iorga, primind o scrisoare de la Corneliu Codreanu, se adresează Parchetului pentru a deschide acţiune publică de ultragiu. Codreanu, în această scrisoare, îl învinovăţeşte pe Iorga de necinste sufletească şi de jignire a tineretului. Scrisoarea avea un caracter particular. Aici îşi află obârşia procesul Căpitanului.

– În prima jumătate a lunii Aprilie 1938, bandele lui Armand Călinescu fac descinderi la toate sediile Mişcării Legionare din Capitală şi provincie. Se confiscă arhivele. Se falsifică anumite acte şi se dau publicităţii. Societăţile de stat şi particulare sunt obligate să concedieze pe funcţionarii şi lucrătorii legionari. Într-o singură zi, S.T.B. concediază 13 funcţionari legionari. Ziarul “Curentul” face o intensă publicitate prigoanei, după ce, la 21 şi 23 Martie, publicase două reportaje cu fotografii în care recomanda Insula Şerpilor ca lagăr şi loc de tortură pentru legionari.

– La 13 Aprilie 1938, ziarele “Cuvântul” şi “Buna Vestire” au fost suprimate de guvern.

– La 17 Aprilie 1938, Codreanu este arestat în Bucureşti.

– La 19 Aprilie 1938, Codreanu este condamnat la 6 luni închisoare, maximum de pedeapsă, în procesul intentat de N. Iorga.

– În zilele următoare, guvernul lui Armand Călinescu publică numeroase legi şi regulamente pentru prigonirea Mişcării Legionare.

– În a doua jumătate a lunii Aprilie 1938, se fac sute şi mii de arestări printre legionari. Ziarele de la 29 Aprilie anunţă: ” Peste 300 de arestaţi vor fi judecaţi în timp de trei zile”. O grindină de calomnii şi insulte cădea asupra Mişcării Legionare. Documente false, acte măsluite, tind să justifice aceste calomnii.

– La 13 Mai 1938, se judecă la Craiova procesul celor 49 studenţi acuzati de “dezordine” de la 14 August 1934. Numeroşi legionari sunt internaţi în lagăre.

– În prima jumătate a lunii Mai 1938, toate tribunalele militare din ţară judecă procesele legionarilor. Sunt zeci şi sute de condamnări, chiar şi elevi de şcoală sunt băgaţi în închisoare. Părinţii sunt ameninţaţi cu moartea, rudele de asemenea.

– La 23 Mai 1938, începe, la Consiliul de Război al Corpului II Armată din Bucureşti, Judecarea celui mai mare proces politic din istoria românilor – procesul Căpitanului.

– La 27 Mai 1938, Căpitanul este condamnat la 10 ani muncă silnică, 6 luni degradare civilă, 5000 lei amendă, 2000 lei cheltuieli de judecată.

– La 8 Mai 1938, profesorul Nae Ionescu, director al ziarului “Cuvântul”, este arestat la locuinţa lui din Bucureşti şi dus chiar atunci în lagărul de la Miercurea Ciucului.

– La 25 Iunie 1938, începe la Tribunalul Militar al Corpului II Armată din Bucureşti judecarea fruntaşilor Mişcării Legionare. În dimineaţa de 1 Iulie 1938 se dă sentinţa: Alexandru Cantacuzino şi profesorul Vasile Cristescu, câte 9 ani de închisoare; Gh. Clime, Alexandru Cristian Tell, Gheorghe Istrate, Mihail Polihroniade, dr. Paul Craja, Traian Cotigă, Sima Simulescu, Virgil Ionescu, Bănică Dobre, Gheorghe Furdui, dr. Şerban Milcoveanu, Nicolae Totu şi Radu Budişteanu câte 7 ani închisoare; Gheorghe Apostolescu, Eugen Ionică şi Serafim Aurel câte 5 ani închisoare; preotul N. Georgescu-Edineti 1 an închisoare.

– Noiembrie 1938, Generalul de jandarmerie Bengliu, dă un ordin prin care hotărăşte ca legionarii să fie împuşcaţi fără somaţie. Şi într-adevăr, legionarii Nicolae Făgădaru, Bică Anania şi Petre Andrei sunt împuşcaţi de jandarmi (8 Decembrie 1938).

– La 30 Noiembrie 1938, bandele lui Armand Călinescu şi Gavrilă Marinescu îl asasinează mişeleşte pe Corneliu Codreanu, dimpreuna cu Ion Caranica, Nicolae Constantinescu, Doru Belimace, Ion Trandafir, Iosif Bozântan, Ion Atanasiu, Ştefan Georgescu, Radu Vlad, Ion State, Gavrilă Bogdan, Ion Caratănase, Ion Pele şi Ştefan Curcă. Apoi îi îngroapă la închisoarea Jilava, turnând peste ei acid sulfuric şi punând deasupra o placă imensă de beton.

– La 3 Decembrie 1938, poliţia, fiind informată printr-un denunţ anonim că Comandamentul Mişcării Legionare s-ar afla la locuinţa bătrânului Dincă Cristescu, face o descindere unde nu găseşte nimic. Cercetând la alte proprietăţi ale bătrânului, găseşte, din întamplare, în comuna Colentina, tipografia Mişcării Legionare. Această tipografie fusese organizată de Titi Cristescu, şi acolo, în timpul prigoanei, s-au tipărit de către profesorul N. Pătraşcu şi V. Suciu manifestele Mişcării Legionare, “Curierul Legionar”, broşura profesorului Vasile Cristescu şi alte publicaţii. Cu prilejul descinderii poliţiei la tipografie au fost arestaţi fraţii Gheorghe şi Vasile Cristescu.

– La 4 Ianuarie 1939, în str. Aureliu 14 din Bucureşti, au fost surprinşi de poliţie şi arestaţi, legionarii: Gh. Clement, Dorca Filon, Virgil Noaghea, lt. Borzea şi alte elemente, care conduceau acţiunea Mişcării Legionare şi îndrumau legăturile cu  provincia.

– După ce fusese pus în libertate, la 19 Decembrie 1939, profesorul Nae Ionescu este iarăşi arestat şi închis în lagărul de la Miercurea Ciucului.

– La 14 ianuarie 1939, se judeca la Cluj procesul legionarului dr. Emil Popa şi încă a 9 legionari care sunt condamnaţi la închisoare.

– La 26 Ianuarie 1939, profesorul Vasile Cristescu, care conducea Mişcarea Legionară împreună cu Horia Sima, a fost asasinat de poliţie la locuinţa lui din strada Aviator Iliescu nr.15. Vasile Cristescu a fost împuşcat în frunte de iudeul Otto Reiner.

– La 1 Februarie 1939, intră în vigoare legea privitoare la pierderea naţionalităţii române, alcătuită de Armand Călinescu. Legea aceasta era vădit îndreptată împotriva legionarilor refugiaţi în străinatate.

– La 8 februarie 1939, se petrece la Bucureşti arestarea grupului legionar Nadoleanu. Legionarii sunt omorâţi şi arşi la Crematoriu, chiar în prezenţa lui Armand Călinescu.

– La 9 Februarie 1939, se termină la Cluj judecarea procesului asasinării rectorului Ştefănescu-Goangă. Pe banca acuzării se aflau 72 de legionari. Studenţii Pop Ion şi Lăscăianu Aurel sunt condamnaţi la moarte. Legionarul Atofanei Gheorghe la muncă silnică pe viaţă; 38 de legionari sunt condamnaţi între 12 ani şi 3 luni închisoare şi amendă.

– La 11 Februarie 1939, comandantul legionar Victor Dragomirescu, pe când încerca un zbor cu avionul în Bulgaria, în tovărăşia pilotului Andrei Costin, are un accident de motor şi este rănit. Este arestat şi dus la Spitalul Militar. Acolo a fost vizitat de legionara Natalia Nicolicescu, condamnată la 1 an închisoare, dar evadată şi urmărită de poliţie. Legionara Nicolicescu este arestată, iar Victor Dragomirescu, rănit încă, este dus la închisoarea Văcăreşti. De la închisoare este luat de comisarul Al. Davidescu şi ştrangulat. Apoi, tot de acesta, este dus la crematoriu, şi fiind încă în viaţă, este aruncat în cuptorul crematoriului.

– La 22 şi 23 Februarie 1939, se judecă la Tribunalul Militar din Bucureşti procesul legionarilor care organizaseră laboratorul din str. Căpitan Oarcă. Virgil Mihăilescu este condamnat la 8 ani închisoare, iar studenţii Achim Mircea şi Stroescu Alexandru la câte 6 ani. Toţi în lipsă. În prezenţă: Bereche Ion la câte 3 ani închisoare; dr. Constantin Zisu şi Contes Constantin la câte 4 ani închisoare; dr. Gh. Butu, Demetrescu Nicolae, Chirilă Nicolae şi Custură Ion la câte 1 an închisoare.

– La 9 Martie 1939, profesorul Nae Ionescu este rearestat şi dus la spitalul din Braşov, de unde este eliberat la 24 Iunie 1939, dar cu domiciliul forţat în Bucureşti.

– La 10 Iulie 1939, comandanta legionară Nicoleta Nicolescu a fost asasinată în Bucureşti de poliţia lui Armand Călinescu.

– În noaptea de 21 Septembrie 1939 au fost asasinaţi 252 de fruntaşi ai Mişcării Legionare. Acest măcel, în care îşi pierd viaţa cei mai vrednici conducători ai Mişcării Legionare, s-a săvârşit sub domnia lui Carol al II-lea, prim-ministru fiind generalul Argeşanu şi ministru de interne generalul Gabriel Marinescu.

Vedeţi, dragi cititori, ce bine ”şi-au făcut de cap legionarii”?! Or fi fost alţii care să se fi bucurat de-o mai mare ”libertate” decât ei?!

Da, recunoaştem, în anii ’30, câţiva legionari au greşit cum un creştin n-are voie s-o facă – au ucis 3 oameni! Doamne fereşte de a se mai întâmpla vreodată aşa ceva, dar poate cineva să numere câţi dintre ei, dintre legionari, au fost ucişi, arestaţi, condamnaţi, maltrataţi, profanaţi în aceeaşi perioadă? Păi, în această situaţie, care sunt cei care şi-au făcut de cap?!

Minciuna, Ponta şi Antonescu, este un act păcătos, propriu satanei. O ştiţi, dar probabil că nu vă mai puteţi abţine.

Poporul însă, trebuie să ştie adevărul adevărat. Legionarismul înseamnă credinţă nelimitată în Dumnezeu, jertfă pentru binele şi mântuirea neamului, dragoste necondiţionată de ţară şi popor. A trăi astfel înseamnă aţi face de cap sau a fi cumva extremist?!

 Sorin Andrei | Buciumul.ro

[youtube=https://youtu.be/KCD8RQGKM1Y?t=5m7s]

28 comments

 1. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://theologiepatristica.wordpress.com

 2. legionarulortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Eu merg cu legionarii..........! Mai bine "extremist" pentru credinta, neam, traditii , decat tradator de tara!

 3. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Si asta nu e tot. Sa mai amintim ca pe Nicoleta Nicolescu au torturat-o in beciurile politiei, i-au taiat sanii, dupa care au aruncat-o in crematoriu DE VIE!!! Si cati mai sunt nestiuti de nimeni... Precum hotii striga "hotii!!", tot asa si criminalii striga "criminalii!!".
  Nu in ultimul rand, trebuie sa amintim si cine conducea Romania in anii '30 - jidaniii. Cine comanda azi Romania? - jidaniii.

  Tot acest material publicat pe site despre legionari, inclusiv cele din arhivele legionare, ar trebui sa devina material obligatoriu in scoala. Acest material arata adevarata Istorie a Romaniei anilor '30.

  Recomand celor care arunca cu noroi in legionari, sa citeasca mai intai cartile legionare. Sa fii batut ca muncesti voluntar, sa fii ucis miseleste pentru ca iubesti pe Dumnezeu, Neamul si Tara.

  Traiasca Legiunea si Capitanul! Doamne ajuta!

 4. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Legionarii de ieri sunt Martirii si SFINTII de azi pe care nu-i cinstiti asa cum se cuvine cu Cinstea Data Casnicilor lui DUMNEZEU ,
  nu-i Cinstiti In Cinstea si Puterea Data de la DUMNEZEU asupra acestui pamint
  ...ci lupilor in piei de oaie asezati in Biserica Acestui Neam SFANT dati ascultare si-i urmati ...astfel la fiara va inchinati
  jidanii conduc aceasta Tara cu sarsaila asezat la pamintul Acestei Tari ..."ministru agriculturii "
  si va spuneam anul trecut ...sa luati aminte ca fiara este pusa la conducerea acestei Tari m-ati socotit ca iesit din minti , paranoia ...
  v-am spus asemeni n-am sa stau la masa cu spurcaciunea si n-am sa bat palma cu dracu , cu vrajmasii lui HRISTOS
  asa cum am putut a scrie si in versuri a arata ...V-am spus ADEVARUL pe care l-ati calcat in picioare ...insa Acest ADEVAR Va Sta in picioare ca Marturie si ca o torta vie de foc pe acest pamint
  asemeni am mai spus
  sa avem grija de a pastra "ogorul " ca vom avea Binecuvantarea SFINTILOR
  caci de nu vrem a ne apara "ogorul " de Blestemul acestui "ogor " vom avea parte si focul va curata "ogorul "spre Slava Lui DUMNEZEU Intru Cei de Sus si Intru Cei de jos,
  spre Slava Lui DUMNEZEU Intru SFINTII Sai
  amin.

 5. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=lwyTGeoazTM

 6. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://www.youtube.com/watch?v=EVdzgK-YUgg

 7. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Am cateva intrebari si daca stiti rspunsul poate ma lmuriti si pe mine.
  La sfarsitul slujbei Sf Botez cand nasii ies afara cu finiul sau fina e obiceiul ca lumanarea de botez sa fie stinsa de tocul usii Sf Bisericii...acest obicei are temei scripturistic si vine din traditia crestina sau e o superstitie paguboasa ? la fel taierea motului unde sunt puse pe tava obiecte care trebuie alese de copil nu e ca un fel de ghicitorie aceasta practica asa zis ”crestina”?e corecta sau nu?
  lumanarile de la slujba cununiei trebuie date la biserica in a 8-a zi cand se face o slujba pt intrarea in biserica sau e o aberatie aceasta poveste?
  florile de la botez, cununie e bine sa le tinem la icoane si daca se rup din cauza ofilirii sa le ardem pt ca au fost sfintite odata cu participarea lor in cadrul slujbei sau le putem arunca?
  eu am lasat florile de la cununie sa fie aruncate si lumanarile de la nunta le-am dat a 8-a zi la altar pt ca asa mi s-a zis ca e traditia cu toate ca eu m-am gandit ca e pacat sa faci donatie ceva folosit la altar si dupa o perioada scurta de timp am avut numai necazuri si un vis in care imi aparea o vrajitoare care punea florile de la nunta mea deoparte impreuna cu lumanarile pe care le scosese din beciul casei.....e doar un vis, dar m-a cam tulburat...

 8. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Din 5 decembrie 2013 lupta se va da la suprafata si va dura 7 ani...

  http://marturisim.ro/toata-lumea-stie-incepe-pe-5-decembrie-2013/

  Doamne ajuta!

 9. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://inforor.com/interviu-interzis-rosia-montana/

  Doamne ajuta!

 10. Legionarulortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Părintele Justin, Duhovnicul şi Mărturisitorul Român, al sec. XXI, Amin.

 11. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  http://theologiepatristica.wordpress.com/2013/11/05/cele-trei-tratate-impotriva-islamului-ale-sfantului-maxim-grecul-si-un-tratat-impotriva-armenilor/

 12. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Mesaj cutremurator catre politicieni...NU AVETI UNDE SA VA ASCUNDETI!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=9oPTFWvOwTo

  Doamne ajuta!

 13. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  La multi ani,frate Gabriel! Doamne ajuta!

 14. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Legionarii nu au fost niste criminali, nu au fost niste banditi, au fost adevarati crestini ortodocsi...cu frica de Dumnezeu; au fost oameni, care au luptat impotriva regimului stupid, care cauta sa asupreasca oamenii, sa-i urmareasca, sa-i lipseasca de libertate. Ei au fost asupriti si torturati si omorati in inchisori, pentru ca au incercat sa ne castige tutruror darul cel mai de pret dat de Dumnezeu, libertatea...au indemnat oamenii sa aiba credinta, nadejde, dragoste.
  Legionarii...ei sunt adevaratii Sfinti ai neamului. Doamne ajuta!

 15. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Fabrica de povesti anticomuniste
  1-intai dispar toate dosarele care au ajuns in mod sigur la Mosad
  2-apar institutte de cercetare orala cu povesti fabricate
  3-dispar legionari- se contrazic singuri la cifre: o data 14 altadata 18
  4-cu doi vecini (Yugoslavia si Ungaria)care vroiau sa anexeze teritorii romanesti ei vin si vorbesc de anticomunism: asta e culmea!
  5-fiul informatorului care a dat legionarii parasutati de americani in 1953 ajunge secretar de stat la MAN in perioada CDR si asta e comedie curata!
  De sfintisori nu mai vorbesc.

 16. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  ete au prins dracii fara coarne curaj de a vorbi
  pe cine amagiti si inselati la nesfarsit spurcatilor de jidani
  NU VII FRICA OARE DE FOCUL SFINTILOR si al Martirilor ASTUI PAMINT , FOCUL ACESTOR LEGIONARI DIN LEGIUNEA SFANTULUI ARHANGHEL MIHAIL ce s-au Jertfit pentru ast pamint
  caci cu FOC are sa va ia in primire pe acest pamint Binecuvant cu a lor JERTFA SFANTA
  potoliti-va ca are sa va Potoleasca DREAPTA DUMNEZEIASCA pe acest pamint ca spurcaciune mare ati adus si impingeti acest popor spre prapastia fara de margini si fara fund
  INSA ORICE PASARE PE LIMBA EI PIERE
  AMIN.

 17. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  caci cu FOC are sa va ia in primire pe acest pamint Binecuvantat cu a lor JERTFA SFANTA
  potoliti-va ca are sa va Potoleasca DREAPTA DUMNEZEIASCA pe acest pamint ca spurcaciune mare ati adus si impingeti acest popor spre prapastia fara de margini si fara fund
  INSA ORICE PASARE PE LIMBA EI PIERE
  Amin.

 18. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Slaviti sa fie Sfintii temnitelor comuniste impreuna cu Sf.parinte IUSTIN PARVU,adevaratii iubitori de neam si tara,care s-au jertfit pana la ultima picatura de sange pt.noi ca sa aflam adevarul si sa-l ducem mai deparete,pt.noi sa fim liberi,sa avem un cuvant de spus fara frica.
  Iar celor anti legionari ce nu vor sa creada in sfintii ce izvorasc mir si fac minuni le spun sa se documenteze mai bine,sa treaca pe la mormantu parintelui Iustin sa se roage sa-i lumineze Dumnezeu.iar cand aveti o mare problema stigati la parintele Iustin si va ajuta pe loc,doar sa credeti in el si sfintenia lui.AMIN si Doamne ajuta!

 19. crestinul ortodox

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  si pentru cei care au Tradat si Vandut acest popor , aceasta Tara si acest Neam Botezat si Inchinat lui HRISTOS
  de Teapa Domnitorului Vlad sa aiba parte si numele spre pomenire nu le va fi pe acest pamint
  CACI ISTORIA SE REPETA
  amin.
  http://www.youtube.com/watch?v=dmi-FvTlfvk

 20. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  "Numai vântul mai suspină / Dulcele tău cânt / Peste florile ce-alină / Tristul tău mormânt..." spune IMNUL LEGIONARILOR CĂZUŢI. Ei, bine, nu e chiar aşa! Din fericire.Nu numai vântul poartă mai departe melodiile de demult, ci şi legionarii. Şi nu numai bătrânii.

  https://www.facebook.com/events/471705026272184/

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   Dupa 70 de ani de deformare a adevarului, de istorie falsificata, a devenit un gest-reflex pentru anumite persoane sa considere legionarismul ca fiind ceva extremist. Ei sunt victimele mecanismului jidanesc de dezinformare care a lucrat nestingherit pana in zilele noastre. Oamenii trebuie sa cunoasca adevarul, sa realizeze caracterul profund Crestin si benefic al Miscarii Legionare, sunt convins ca avem preoti adevarati cu har, credibilitate si respect, care pot face si fac acest lucru.
   In incheiere vreau sa-mi exprim la randul meu respectul si admiratia pentru marele nostru Erou Corneliu Zelea Codreanu, pentru toti legionarii care au fost si sunt, tineri si batrani.
   Astazi 19.11.2013 cu emotie si bucurie scriu:
   Traiasca Legiunea si Capitanul! Doamne ajuta!

   • Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Doamne ajuta, Domnule Florin.
    Ziceti bine, corect, coerent si adevarat ceea ce ziceti.
    Din pacate, rar intalnit (vedeti nu mai departe decat comentariile vecine cu al dumneavoastra).
    M-as bucura mult sa putem comunica, sa ne putem cunoaste.
    Eu am e-mail: [email protected] si telefon 0740.077.536.

 21. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Oricum politicienii romani sunt niste marionete iar poporul a ajuns un neam de sclavi.

 22. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Cat adevar! Sunt tanara si am invatat la scoala despre asa zisul" extremism legionar",nimic mai fals. Aceleasi replici mereu : extremism,antisemitism,fanatism. Pagini intregi de manuale despre amploarea si dezastrele acestor oameni.
  Ar trebui sa schimbam ceva. Sa nu mai permitem ca tinerii nostrii sa fie intoxicati cu minciuni. De mici ei invata ca legionarii erau niste criminali,ca evreii sunt un neam de oameni prigoniti ,etc. Cu greu mai pot sa isi schimbe mentalitatea cand citesc si articole de genul acesta,pentru ca deja au fost programati din copilarie sa gandeasca astfel.
  Ca suntem o societate democratica,regimul politic care a atins perfectiunea. Cand de fapt crimele acestor"democrati" sunt mai grave decat a acelora desemnati drept antisemiti. Se extermina lent intreaga populatie a lumii fizic si psihic. Omul este dresat pe cat de mult posibil sa nu vada si cu ochii minti. Sa ia mura in gura o stiva de informatii date de ei.Crimele acestea cine le mai judeca? Cine le mai arata cu degetul? Vor sa fim o natiune supusa,docila,prostita,saraca,indusa in eroare.............O lume perfecta pentru o mana de oameni,o mana de oameni care scriu cursul a zeci de milioane de vieti.
  Copii mei inca sunt mici. Incerc sa ii invat de acum sa nu creada doar ce le spune x sau y. Sa caute,sa puna cap la cap,sa nu se lase adormiti. Si intr-o zi vor merge la scoala si vor trebui sa invete dintr-un manual de istorie despre criminalii de legionari..... Daca vor contrazice asta vor fi aratati cu degetul ca niste fanatici. Caci singura istorie acceptata ca adevarata este cea "oficiala". Nu ar trebui sa putem schimba asta????? Sa scoatem adevarul in fata,sa se ridice cei drepti deasupra soparlelor acestea corupte!!!!!!

  • Traiasca Legiunea si Capitanul!

   ALEXANDRA ... NOI TRE SA AJUNGEM IN COCINA PARLAMENTARA PT CA ACEASTA ASA ZISA DEMOCRATIE O PUTEM DISTRUGE NUMAI DIN ACEA COCINA ...AVEM NEVOIE SA FACEM BANI SA PLATIM ORICAT SA PUNEM MANA PE FBRICA DE LEGI !!! SI ATUNCI O SA PUTEM SCHIMBA TARA PT NOI !!! DEJA DACA TE UITI MAI ATENT AU MAI APARUT CATE UN PARLAMENTAR SI A FOST SUSTINUT CU LEGEA 51 % PRODUS ROMANESC LA RAFT !!!
   AVEM SANSA SA SCHIMBAM ! DOAR CA CE SCRIEM NOI ACUM EI CITESC AU ACCES ... EU RISC ACUM DAR SPER CA STAU BINE ASCUNS PANA VOI AVEA FORTA SA IES LA BATAIE ...
   VA IUBESC FRATI SI SURORI - POPOR ROMAN !!!!

 23. Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Carol al 2lea este cel mai porc si incompetent curvar si ipocrit domnitor care a existat vreodata in Romania.Legionar inseamnă sa fi patriot !Ar trebui sa urmăm exemplul lor si sa i cinstim!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*