tanasescu da mana cu ateiiPublicăm un punct de vedere, ca urmare a comentariului tendețios și plin de minciuni publicat de preotul Eugen Tănăsescu la articolul de la adresa: adevarul.ro, pe care îl puteți citi mai jos:

Observ că grupul de aşa zişi ucenici ai păriuntelui, care s-au străduit cât a trăit să îl facă lider revoluţionar, nu se lasă şi nu îl lasă în pace pe părintele nici după mutarea sa la cele ceresti. Fotini, Filotheu & Company încearcă să reincălzeazcă zăpăceala teologică a cipurilor totalitare. Rusine lor. Profeţii se ocupau cu vestirea mântuirii, nu cu nebuneli apocaliptice. Preot Eugen Tănăsescu”

Replica

1. “Cine nu e bun la gramatică, nu e bun nici la gândit” zice un înţelept. Greşelile de scriere demonstrează un surplus de fiere care înveninând sângele obstrucţionează activitatea cerebrală. Domnul profesor Mihai Dinu a expus această maladie a spiritului în mai profundele şi mai detaliatele sale eseuri.

2. genealogia ucenicilor care nu sînt aşa zişi, ci aşa dovediţi:

Ucenici indirecţi: cele 1000000 de semnături împotriva actelor cu microcip strânse la singur îndemnul Părintelui Justin, şi cei 30000 de oameni prezenţi la înmormântare sînt dovezi ce nu necesită comentarii.

Ucenici direcţi: 230 de monahi şi monahii de la Petru Vodă, împreună cu de alte câteva zeci de monahi şi monahii din ţară şi din străinătate, şi câteva sute de mireni, se spovedeau la cuvioşia sa în mod regulat şi făceau ascultare de cuvioşia sa întru toate.

Ucenici apropiaţi:

– Apropierea duhovnicească nu poate fi măsurată dinafara celor două persoane între care se clădeşte o relaţie sufletească. Acest lucru este un aspect de intimitate sacră şi nu primeşte aprecieri dinafara relaţiei propriu-zise. Totuşi, cei cărora Părintele le-a încredinţat cele mai importante din învăţăturile sale teologice trebuie cinstiţi cu cinste egală cu a învăţătorului lor. De altfel, cei ce i-au fost apropiaţi duhovniceşte se cunosc după roadele duhovniceşti, iar dumneavoastră vă lipsesc ochii duhovniceşti cu care să vedeţi aceste roade.

– În ce priveşte apropierea trupească, un grup de monahi, monahii şi mireni au petrecut mult timp în proximitatea fizică a Părintelui, unii care l-au slujit în decursul celor 17 ani la Petru Vodă şi alţii care l-au îngrijit în perioada ultimilor 3 ani. Cei apropiaţi trupeşte au drept dovadă faptele milosteniei lor trupeşti, lacrimile, privegherea, zdrobirea inimii lor la vederea suferinţei părintelui ajung la Dumnezeu ca fiind mai preţioase decât scuipările virtuale pe care i le aplicaţi post-mortem.

Dintre ucenicii săi intelectuali, Părintele Justin a desemnat mai mulţi clerici, preoţi, monahi, monahii, fraţi, surori, şi mireni, pentru a îndemna poporul la pocăinţă, la respectarea Sfintelor Taine, la cateheza ortodoxă, la respectarea Persoanei, a demnităţii creştineşti şi naţionale. Pe aceştia i-a rânduit să slujească poporului şi Bisericii prin cuvântul vorbit, publicat sau scris. Faptul că vă înverşunaţi asupra anume doi dintre ei, nesocotind taina călugăriei şi a ascultării lor, vă arată adevăratele sentimente faţă de cuvântul cuviosului Părinte pe care atât ei cât şi toţi ceilalţi l-au propovăduit precum se cuvine. Precum spuneţi, Părintele nu doarme, şi sperăm să vă viziteze în vis, spre lămurire.

În ce priveşte modul exprimării dumneavoastră arătaţi că:

1. Huliţi împotriva Duhului Sfânt, luând în râs prorociile unui cuvios cu viaţă şi cu moarte de sfânt. Este de datoria mea de creştin să vă amintesc că hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă în veac.

2. Nu cunoaşteţi Scriptura, când spuneţi că “Profeţii se ocupau cu vestirea mântuirii, nu cu nebuneli apocaliptice.” Această propoziţie este, dogmatic vorbind, antiscripturistică şi antihristică. Mântuirea este unirea cu Hristos, iar Apocalipsa este dezvăluirea lui Hristos. Nu e contradicţie între termeni, ci relaţie de cuprindere. Profeţii se mai ocupau şi cu răbdarea celor ce nu-i credeau, aşa, cam ca dumneavoastră.

3. Nu respectaţi persoana umană, prin modul peiorativ în care vă exprimaţi în chip cu totul nedemn de un preot.

4. Nu cunoaşteţi realitatea faptică a istoriei României, a Bisericii, a vieţii şi învăţăturilor Arhiandritului Justin şi a multor Sfinţi moderni şi contemporani. Conform mentalităţii dumneavoastră, şi Apostolii ar fi fost nişte rătăciţi care au inventat un Dumnezeu revoluţionar! E vădit că nu l-aţi cunoscut nici în persoană, nici nu l-aţi auzit vorbind, nici nu l-aţi citit pe Părintele Arhimandrit, şi că transmiteţi doar ce vi se dictează în cască de la … Împotrivitorul.

Deşi intenţia dvs. este mai mult decât întristător de evidentă, ca şi lipsa de delicateţe, de duhovnicie, de cunoaştere, de educaţie, de respect, de dragoste, de patriotism, de omenie, de sinceritate, de jertfelnicie, de creştinătate, vă reamintesc că scris este:

Cine vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte, şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Cine primeşte prooroc în nume de prooroc plată de prooroc va lua. Duhul să nu-L stingeţi. Proorociile să nu le dispreţuiţi. Pentru aceasta grăiesc vouă: Tot păcatul şi hula se va ierta oamenilor; iar hula care este împotriva Duhului nu se va ierta oamenilor. Şi oricine va zice cuvânt împotriva Fiului Omului se va ierta lui, iar oricine va zice împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta lui, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Sau e pomul bun, şi roadă lui bună, sau pomul putred, şi roadă lui putredă. Că din roadă se cunoaşte pomul. Pui de năpârcă, cum veţi putea grăi cele bune, răi fiind? Că din prisosinţa inimii grăieşte gura. Omul cel bun din comoara cea bună a inimii scoate cele bune; iar omul cel rău din comoara cea rea scoate cele rele. Deci grăiesc vouă: Că pentru tot cuvântul deşert care vor grăi oamenii vor să dea seamă de dânsul în Ziua Judecăţii. Că din cuvintele tale te vei îndrepta, şi din cuvintele tale te vei osândi.

Îmi pare rău că vă lipsiţi de bună voie de bucuria harului lui Dumnezeu, şi pentru ce?…

Dumnezeu să ne ierte pe toţi, şi să ne lumineze pe toţi.