Pentru prăznuirea celor 40 de zile de la trecerea la Domnul, mormântul Sfântului Părinte Justin de la Petru Vodă a fost împodobit cu un deosebit ornament floral,  reprezentând România “în vechile hotare”. Frumoasa împodobire s-a făcut prin osârdia ucenicilor Părintelui Justin, călugări, maici și mireni.