Iaşi: Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor – prima zi

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor la Iaşi a început vineri, 18 ianuarie 2013, în capela Institutului Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif”, unde, la ora 17.00, s-a desfăşurat o celebrare prezidată de PS Petru Gherghel, avându-i alături la altar pe pr. Benone Lucaci, rectorul Institutului, precum şi ceilalţi preoţi din cadrul seminarului, parohiilor şi din alte congregaţii din Iaşi, seminariştii, persoane consacrate şi numeroşi laici, catolici şi ortodocşi. La celebrare a participat şi pr. Gheorghe Popa, prorectorul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de reprezentant al ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Toţi cei prezenţi s-au unit în rugăciune pentru unitate şi transformare spunând într-un singur glas rugăciunea învăţată de Isus. Ca semn al comuniunii, cei prezenţi şi-au oferit semnul păcii. În încheiere s-a rostit rugăciunea de angajare şi a fost oferită binecuvântarea.

În încheiere, pr. Gheorghe Popa, prorectorul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, şi-a manifestat bucuria de a fi alături de PS Petru Gherghel şi ceilalţi preoţi, precum şi credincioşi, la începerea acestei Săptămâni de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor şi le-a mulţumit tuturor pentru manifestarea dorinţei de unitate făcută prin rugăciune.

| Episcopia romano-catolica de laşi

Din păcate, deşi credeam că în Mitropolia noastră astfel de acte ecumeniste şi apostate nu vor avea loc anul acesta, iată că ne facem părtaşi cu ereticii prin comuniunea cu cei care participă la aceste trădări ale dreptei credinţe.

Rămâne văzut dacă cu adevărat acest preot a fost reprezentantul MMB la rugăciunea cu ereticii, iar în acest sens aşteptăm un comunicat de presă.

Cerem în mod expres respectarea sfintelor canoane, ale hotărârii luate de Sinodul Sfintei Biserici Ortodoxe Române şi luarea de măsuri cu acest preot, care ar trebui să formeze teologi în dreapta credinţă, iar nu ecumenişti – cozi de topor care să vândă credinţa din interior. Este de apreciat faptul că IPS Teofan nu participă în mod direct la aceste blasfemii aduse Mântuitorului Hristos, aducând slavă lui Dumnezeu prin slujbe de seară în parohiile din Moldova, dar ca păstor al tuturor credincioşilor din MMB, trebuie să păzească neştirbită credinţa ortodoxă, încât să nu-i smintească pe cei mai mici ai săi şi să aplice următoarelor canoane cu cel în cauză, preot Gh. Popa:

  • Canonul 10 al Sfintilor Apostoli:  “Daca cineva s-ar ruga, chiar si in casa cu cel afurisit (scos din comuniune) acela sa se afuriseasca.”
  • Canonul 45 al Sfintilor Apostoli: “Episcopul, presbiterul sau diaconul, daca numai s-ar ruga impreuna cu ereticii, sa se afuriseasca, iar daca le-a permis acestora sa savirseasca ceva ca si clerici (sa savirseasca cele sfinte), sa se cateriseasca.”
  • Canonul 64 al Sfintilor Apostoli:  “Daca vreun cleric sau laic intra in sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca sa se roage, sa se cateriseasca si sa se afuriseasca.”

Hotărârea Sf. Sinod Nr. 4918 / 9 iulie 2008

Sfântul Sinod a hotărât că nu este îngăduit niciunui ierarh, preot, diacon, monah, monahie sau credincios mirean din Biserica Ortodoxă Română să se împărtăşească euharistic în altă Biserică creştină. De asemenea, nu este îngăduit niciunui cleric ortodox să concelebreze Sfintele Taine şi Ierurgii cu slujitori ai altor culte.

Cei ce nu se supun acestei hotărâri pierd comuniunea cu Biserica Ortodoxă şi, în consecinţă, vor suporta sancţiuni canonice corespunzătoare stării pe care o ocupă în Biserică: depunerea din treaptă sau caterisirea, în cazul clericilor, şi oprirea de la împărtăşanie a credincioşilor mireni.

 BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Inregistrarea audio a cuvântului pr. Gh. Popa. La finalul înregistrării puteţi auzi şi oficierea unor rugăciuni de “sfinţirea a apei”, cu care au fost stropiţi cei de faţă.
[youtube=https://youtu.be/OhDxfvWoukQ]
Oare Sf. Maxim Mărturisitorul este sfânt comun al ortodocşilor cu papistaşii? Ce blasfemie poate să rostească acest profesor de teologie. Dacă Sf. Marcu a combătut erezia monofizită, cu cât mai mult nu ar fi fi fost împotriva papismului şi a ereziei ereziilor, ecumenismul?

Varianta integrală a urâciunii o găsiţi aici.

IMG_0829Alt preot ortodox, pr. ieromonah Cleofa Stefanovici din Serbia, a participat în a cincea zi la rugăciunea cu ereticii. Acest preot este student la papistaşii din Iaşi. Cum se poate aşa ceva? Ce poate să înveţe corect de la o confesiune eretică? Dar câţi dintre teologii noştri nu-şi fac studiile la ereticii din Occident? Apoi revin în ţară şi sunt făcuţi ierarhi, care introduc idei ecumeniste în sânul Bisericii. Iată de unde ni se trag toate aceste căderi. Noi nu avem facultăţi ortodoxe?

Priviţi cum înfăţişează aceşti rătăciţi sfânta cruce, jertfa Mântuitorului:
IMG_0980Arată ca o caricatură, aşa cum este şi învăţătura lor eretică, ce se îndepărtează an de an de dreapta credinţă! Cu astfel de oameni vrem noi să ne unim? Cu vrăjmaşii lui Hristos?

De ce nu se pot face publice motivele pentru care MMB nu poate participa la astfel de rugăciuni cu eterodocşii? În acest caz de ce nu este invocată, măcar, “tradiţia bimilenară a Bisericii Ortodoxe”?

Să reamintim celor ce au uitat, ce spun Marii Duhovnici despre Ecumenism
Salba Ortodoxiei romanesti nu este de acord cu erezia ecumenismului

Şi care ar trebui să fie singura poziţie a Bisericii Ortodoxe faţă de ecumenism: