Cartea a apărut la Editura StudIs, cu binecuvântarea IPS Pimen al Rădăuţilor.
Poate fi găsită în librăriile din ţară, începând cu 15 iunie.

CUPRINS

Capitolul I

FINANŢELE, PUTEREA POLITICĂ ŞI SERVICIILE SECRETE – TREI COMPONENTE VICLENE ALE OCULTEI MONDIALE

1.1. Lăcomia – cauza fundamentală a crizei mondiale
1.2. Ştiinţa integrată sensului moral şi creştin al lumii
1.3. Descreştinarea lumii prin descreştinarea Europei
1.4. Nevoia de religie pentru resacralizarea vieţii private

Capitolul II

SALVAREA OMENIRII DE TEHNOLOGIA MALEFICĂ ŞI DISTRUGĂTOARE PRIN ÎNDUMNEZEIREA PERSOANEI UMANE

2. 1. Lumea virtuală şi electronică – instrumentare a răului
2. 2. E-guvernarea complexă şi totală prin bioputere
2. 3. Lumea ,,de-creată” prin tehnologie şi inginerie genetică
2. 4. Internetul, platforma de lucru a lumii „de-create”
2. 5. Controlul totalitar fără precedent în istoria omenirii
2. 6. Lumea virtuală, lume magică
2. 7. Omul, de la Imago Dei la disoluţia personalităţii antropologie
2. 8. Terorismul tehnocratic – sistem ocult de supraveghere
2. 9. Antropologia ortodoxă – ontologia îndumnezeirii

Capitolul III

ORTODOXIA SUB PRESIUNI SECULARE ŞI MONDIALIST-OCULTE

3.1. Calendarul – separaţie a crucii şi patimei Domnului de Învierea Sa
3.1.1.Continuitate iudaică sau liturgică?
3.1.2. Argumente şi interpretări tipiconale
3.1.3. Argumente canonice
3.1.4. Dilemele jucatului de-a alba neagra cu Calendarul
3.2. Noi rânduieli liturgice şi moliftele Sf. Vasile
3.2.1. BOR şi noua ,,rânduială liturgică” dintre ani
3.2.2. Moliftele Sf. Vasile cel Mare sub restricţii seculare
3.3. Teologia Socială în faţa provocărilor mondializării
3.4. Filantropia Bisercii între servicii sociale și deservicii eclesiale

Capitolul IV

ACTUALITATEA MARTIRAJULUI ÎN EPOCA MONDIALIZĂRII ŞI A GLOBALIZĂRII FĂRĂ DE HRISTOS ŞI ÎMPOTRIVA LUI HRISTOS

Capitolul V

PERSOANA UMANĂ ÎNTRE TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ, RFID ŞI LIBERTATE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA MONDIALISMULUI OCULT

5.1. Valori hristice perene ştiinţei lumii actuale
5.2. Ştiinţa fără religie – deşertăciune şi goliciune
5.3. Antropologia creştină a persoanei
5.4. Tehnologia între util, transcedental, malefic şi fatalitate
5.5. Maleficul ,,internet al tuturor lucrurilor“
5.6. Modalităţi de identificare biometrică
5.7. Dictatura biometrică – control total al omului

Capitolul VI

,,NU PĂRĂSIŢI BISERICA!” – ÎNDEMNUL PESTE VEACURI AL DREPŢILOR PRIGONIŢI DINĂUNTRU

6.1. Sfântul Grigorie Palama adversar al compromisurilor şi relativizării credinţei
6.2. Sfântul Grigorie Teologul persecutat prin invidie, oportunism, laşitate şi duplicitate
6.3. Sfântul Ioan Gură de Aur exilat pentru credinţa cea puternică
6.4. Sfântul Vasile cel Mare împotriva făţărniciei şi laşităţii conducătorilor religioşi
6.5. Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa – mucenicit în închisorile comuniste, dar prigonit de ierarhia bisericească
6.6. Episcopul Gherasim Safirin atitudine fermă împotriva masonilor
din Parlament şi Sf. Sinod
6.7. Drepţi creştini în ,,dosarele” prigoanei celei dinăuntru
6.8. ,,Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate!”