ss Daniel:

În speranţa că participanţii la acest Simpozion se vor îmbogăţi spiritual, prin contribuţiile academice ale distinşilor rabini prezenţi aici, ale profesorilor de teologie şi ale unor reprezentanţi ai diasporei româneşti, ne bucurăm că putem coopera pentru promovarea binelui comun, a solidarităţii umane şi a respectului reciproc.

Spre deosebire de acest patriarh iata cum marturiseste IPS Serafim de Pireu: Mesia pe care il asteapta rabinii poporului evreu este infricosatorul antihrist

Dar sa ne amintim si ce ne spune Sf. Ioan Gură de Aur despre rabinii evreilor si sinagogile lor:

… sunt la fel de necredinciosi si iudeii, si paganii, dar inselaciunea savarsita de iudei e mai cumplita. In sinagoga lor se afla un jertfelnic, jertfelnic nevazut de inselaciune! Pe el nu se jertfesc oi si tauri, ci suflete de oameni.[…] Spune-mi, nu-i oare loc de necredinta, chiar daca nu-s idoli acolo, locul in care locuiesc demoni? Nu-i oare mai mare vatamarea sufleteasca in locul acela unde se aduna ucigasii lui Hristos, unde este izgonita crucea, unde este hulit Dumnezeu, unde nu se cunoaste Tatal, unde se ocaraste Fiul, unde se leapada harul Sfantului Duh, dar, mai bine spus, unde sunt chiar demonii? (Patriarhul Daniel contrazice flagrant pe Sfantul Ioan Gura de Aur)

Cititi mai jos blasfemiile Patriarhului:

Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la deschiderea lucrărilor Simpozionului interreligios Diaspora – o realitate a societăţii actuale, Palatul Patriarhiei, 29-30 mai 2012:

Cu bucurie, salutăm pe toţi participanţii la Simpozionul interreligios Diaspora – o realitate a societăţii actuale, organizat de Patriarhia Română, în cooperare cu Sapir Center din Ierusalim şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, eveniment găzduit, în zilele de 29 şi 30 mai 2012, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti.

Ne amintim cu emoţie de momentul de acum 14 ani, când deschideam, în ziua de 20 iulie 1998, Simpozionul internaţional iudeo-creştin de la Mănăstirea Durău cu tema „Morala socială a profeţilor şi spiritualitatea Psalmilor”, în calitatea noastră de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Ne amintim, de asemenea, că, în cuvântul nostru la încheierea misiunii în România a Eminenţei Sale Mare Rabin Menachem Hacohen, am subliniat coordonatele principale ale bunelor relaţii dintre Biserica Ortodoxă Română şi Cultul Mozaic, relaţii pe care Eminenţa Sa le-a încurajat cu multă dragoste, responsabilitate şi înţelepciune.

Prin urmare, Simpozionul de astăzi, de la Patriarhia Română, nu constituie un eveniment izolat, ci o continuitate în dialogul nostru, fiind animaţi atât de responsabilitatea comună pe care o avem în contextul lumii contemporane, precum şi de valorile tradiţionale spirituale iudeo-creştine, care stau la baza civilizaţiei actuale, şi în special a celei europene. De aceea, suntem chemaţi să ne manifestăm activ misiunea profetică socială, arătând lumii care este voia lui Dumnezeu în viaţa oamenilor şi apărând valoarea unică a fiecărei persoane umane create după chipul Său.

Un pas concret în direcţia promovării unui dialog interreligios fructuos între cultele din România, bazat pe încredere şi respect reciproc, îl reprezintă constituirea, la iniţiativa Patriarhiei Române, a Consiliului Consultativ al Cultelor din România, în ziua de 14 aprilie 2011. Principalele sale obiective sunt: promovarea credinţei în Dumnezeu şi a importanţei acesteia în viaţa persoanei şi a societăţii; apărarea şi promovarea fiinţei umane şi a demnităţii ei; manifestarea solidarităţii şi cooperării dintre Culte în domeniul spiritual, cultural, educaţional şi social; respingerea şi descurajarea oricărei forme de extremism etc. Prezenţa în acest Consiliu a Cultului Mozaic este deosebit de importantă, întrucât reprezintă un exemplu de solidaritate şi cooperare pentru binele societăţii.

Fenomenul migraţiei, care a condus la formarea diferitelor diaspore, constituite pe criterii etnice şi religioase, este un fenomen general, care s-a manifestat încă din cele mai vechi timpuri. Acest fenomen a determinat, de-a lungul istoriei, schimbări de ordin spiritual, cultural şi social. În acest context, Israelul are o bogată tradiţie a diasporei, care cultivă în mod exemplar solidaritatea şi legătura cu patria de origine a identităţii ei etnice, cu pământul lui Israel.

În ceea ce priveşte România, fenomenul migraţiei (definitive sau temporare) a luat o deosebită amploare în ultimii 10 ani, mai ales după ridicarea obligativităţii vizelor pentru cetăţenii români care călătoresc în statele Uniunii Europene. Această situaţie creează o serie de oportunităţi de ordin economic şi cultural, dar şi numeroase probleme sau provocări, în plan spiritual, pastoral şi social pentru care trebuie să găsim căi şi mijloace specifice şi adecvate de rezolvare. În acest sens, în ultimii ani, Patriarhia Română a dezvoltat o amplă activitate în afara graniţelor ţării, prin reorganizarea şi înfiinţarea de eparhii şi parohii noi în Occident, unde au emigrat în ultimul timp peste patru milioane de români.

Din această perspectivă, apreciem în mod deosebit actualitatea temei acestui Simpozion, fiind încredinţaţi că numai pe calea dialogului şi a cooperării, la nivel naţional şi internaţional, între reprezentanţii diferitelor Biserici şi religii, precum şi printr-o educaţie pentru o cultură a păcii sociale, în spiritul unei bune convieţuiri între diferitele etnii, confesiuni şi religii, putem promova binele comun în avantajul fiecărei persoane şi al societăţii.

În acest sens, un domeniu important al promovării bunei cunoaşteri între persoane aparţinând unor culturi şi religii diferite este şi cel al pelerinajelor la locurile sfinte, un exemplu fiind numărul din ce în ce mai mare de pelerini ortodocşi români care vizitează Israelul. Apreciem sprijinul pe care autorităţile civile şi religioase israeliene îl acordă pelerinilor din România şi nădăjduim că, într-un viitor nu prea îndepărtat, aceşti pelerini vor putea vizita şi Aşezământul românesc de la Iordan, un loc venerat de credincioşii noştri, dar care, din motive de securitate, de multă vreme, este inaccesibil pelerinilor.

În speranţa că participanţii la acest Simpozion se vor îmbogăţi spiritual, prin contribuţiile academice ale distinşilor rabini prezenţi aici, ale profesorilor de teologie şi ale unor reprezentanţi ai diasporei româneşti, ne bucurăm că putem coopera pentru promovarea binelui comun, a solidarităţii umane şi a respectului reciproc.

† DANIEL
Patriarhul României