Reprezentanţii celor 18 culte din ţara noastră se vor întâlni joi, 26 aprilie 2012, în cadrul Consiliului Consultativ al Cultelor din România. Întrunirea cu tema Sănătatea – dar al lui Dumnezeu şi responsabilitate umană va avea loc la Palatul Patriarhiei sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

Mai multe informaţii despre ordinea de zi a acestei întâlniri a oferit pentru Radio TRINITAS Consilierul Patriarhal George Grigoriţă, de la Cancelaria Sfântului Sinod.

„La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în România s-a constituit Consiliul Consultativ al Cultelor din România. În ordinea de zi a acestei şedinţe sunt mai multe puncte. Printre ele am putea remarca semnarea statutului de organizare a Consiliului Consultativ al Cultelor din România, iar apoi o dezbatere pe tema Sănătatea – dar a lui Dumnezeu şi responsabilitatea umană. Aici va fi discutată problema sănătăţii în contextul românesc actual, apoi se vor evidenţia anumite puncte de vedere privitoare la sistemul de sănătate din România şi bineînţeles se va discuta şi pe marginea proiectului de lege referitor la reforma din sistemul sanitar românesc. Cel de-al treilea punct important de pe ordinea de zi este schimbarea preşedinţiei Consiliului Consultativ al Cultelor din România, bineînţeles respectându-se ordinea menţionată în anexa legii 489/2006. Încă de la început acest Consiliu Consultativ şi-a propus să fie o voce comună a tuturor cultelor recunoscute din România în ideea de a da un răspuns societăţii româneşti la provocările contemporane”, a precizat Consilierul patriarhal George Grigoriţă de la Cancelaria Sfântului Sinod.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizaţie de natură etică, socială, autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate juridică şi non-profit.

Obiectivele majore ale Consiliului Consultativ al Cultelor din România sunt: promovarea credinţei în Dumnezeu şi a importanţei acesteia în viaţa persoanei şi a societăţii, apărarea şi promovarea fiinţei umane şi a demnităţii ei, promovarea respectului faţă de creaţia divină (omul şi natura înconjurătoare), adoptarea unor poziţii şi atitudini comune faţă de probleme importante ale societăţii, manifestarea solidarităţii şi cooperării dintre Culte în domeniul spiritual, cultural, educaţional şi social, prevenirea şi medierea în soluţionarea eventualelor diferende interconfesionale şi interreligioase, inclusiv respingerea şi descurajarea oricărei forme de extremism etc.

| Basilica