Acest material nu este decat pentru persoanele care isi inteleg menirea de crestin si roman, asa cum a spus pr. Iustin, cu responsabilitatea pentru generatiile viitoare. Adica doar pentru acei curajosi care spun NU sistemului de identificare electronica a persoanelor, sub forma evidentei si controlului economic absolut.

Prin acceptarea controlului total in care persoane si afaceri devin de buna voie numere in loc de nume, cand pasul urmator al acestei crize bursiere este desfiintarea bancilor, creearea unei banci mondiale unice si introducerea monedei unice la nivel global, banul electronic, crestinul care sta in pasivitate apreciind ca nimic nu intra in contradictie cu spiritualitatea lui va da seama pentru copiii nostri, care vor fi prinsi ca intr-o menghina de acest sistem, iar cipuirea propriu zisa a persoanelor va reprezenta o consecinta fireasca a mostenirii lasate de noi.

Asadar, semnalez ca circula variante de NOTIFICARI prin care persoane juridice obligate sa preia certificatul digital sau semnatura electronica precum si angajati care sunt obligati sa semneze de preluarea Carnetelor de munca pe format de hartie, deja au somat pe angajatori si institutiile responsabile ca nu inteleg sa fie de acord cu acest abuz care le ingradeste dreptul la exercitarea propriei credinte si care reprezinta un atentat la libertatea lor de constiinta.

Judecator Carmen Elena Paduraru

FOARTE IMPORTANT DE DISTRIBUIT!!!

NOTIFICARE REFUZ SEMNATURA ELECTRONICA

NOTIFICARE REFUZ CARTE DE MUNCA

NOTIFICARE REFUZ SEMNATURA ELECTRONICA

Nume prenume, pers.fiz autorizată, conform…cu toate datele de identificare

Sau Societate Comercială, reprezentată prin administratori……….la fel cu date de identificare

NOTIFICARE

Catre

 1. Guvernul Romaniei, dlui prim ministru E.Boc, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul Bucureşti Cod poştal: 011791.
 2. ANAF, dlui preşedinte Sorin Blejnar, str. Mihail Sebastian, 88, sector 5, Bucuresti
 3. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, dnei preşedinte, Domnica    Doina PÂRCĂLABUSediul central, str.Latină, nr.8, sect.2 Bucureşti
 4. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti,dlui preşedinte dr.N Duţă, Calea Călăraşilor, 248, Bl. S19, sect.3, 030634
 5. DGFP judeteana sau Administratiile fiscale la care se depun declaraţiile 112.
 6. Casa judeţeană de Pensii ……….se va completa judetul corespunzator
 7. Casa judeţeană de Asigurări de Sănătate………. se va completa judetul corespunzator

VĂ SOMEZ SĂ LUAŢI ACT CĂ REFUZ SĂ PREIAU SEMNĂTURA ELECTRONICĂ SAU CERTIFICATUL  DIGITAL DE IDENTIFICARE ŞI DECLAR GREVĂ FISCALĂ

Pentru următoarele MOTIVE:

1. Sunt cetăţean român/ Societatea comercială functionează din anul…/ persoana fizica autorizata incepând din ….

Realizez venituri de natură profesională , în calitate de medic, avocat, croitor( fiecare sa-si treacavechimea in muncă)…/ firma mea desfăşoară acte de comerţ începând din anul…Sunt plătitor de taxe şi impozite la bugetul consolidate de stat de …ani.Am fost contribuabil onest şi am plătit cu bună credinţă( exceptând perioada crizei mondiale care nu-mi poate fi imputată) obligaţiile  fiscale către stat.

2. Prin impunerea preluării declaraţiei fiscale 112 doar in sistem online, constat că mi se încalcă, în mod incalificabil proprietatea privată (art.44 Constituţia României), dreptul la muncă de asemenea garantat prin legea fundamentală( art.41), a libertăţii economice ( art.45), libertatea de conştiinţă şi de exprimare a credinţei şi convingerilor, având consecinţe nefaste asupra a integrităţii mele psihice garantată prin art. 22 precum şi a libertăţii individuale.

De asemenea, prin acest sistem  se introduce cenzura, expres interzisă de art. 30(2) din Constituţia Romaniei.

Aceste drepturi sunt consfintite de asemenea prin Tratatele internationale si ale CE.

3. Sistemul electronic prezintă riscuri majore şi este cel mai vulnerabil  dintre toate modalităţile de evidenţă şi arhivă, pentru că poate fi afectat de factori tehnici minori ( pană de curent), eroare umana sau rea credinţă din partea utilizatorilor acceptaţi precum şi a hackerilor care au devenit deosebit de inventi în activităţi infracţionale de acest tip. Proba irefragabila, de necontestat, este Afacerea Wikileaks care demonstrează fragilitatea sistemelor de securitate şi stocare de informaţii, dintre cele mai sofisticate!

Semnătura electronică sau certificatul digital de identificare reprezintă un număr atribuit activităţii mele profesionale /firmei mele, numar ce este unic la nivel mondial, după stocarea elementelor de identificare personale sau a persoanei juridice pe care o reprezint, în sistemul electronic de evidenţă (e-Guvernare) şi serveşte ca metodă de identificare a semnatarului.

4. Fiind vorba despre elemente de identificare ale unei persoane juridice sau fizice, obligativitatea introducerii acestui nou sistem nu putea fi facuta prin Ordin al Ministrului ci, se impunea reglementarea acestui domeniu prin lege organica.

5. Se încalcă principiul bunei credinţe prevăzut în art. 12 din OG.nr.92/2003: „Relaţiile dintre contribuabili şi organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bună-credinţă, în scopul realizării cerinţelor legii”, întrucât atitudinea mea de până acum de plătitor consecvent al taxelor datorate statului- impunea o obligaţie corelativă în sarcina organismelor fiscale prin care să mi se respecte demnitatea profesională şi modalitatea de a-mi exercita dreptul la muncă.

6. Ori, dimpotrivă este încălcat secretul fiscal ( prevăzut de art.11 din Codul de procedură fiscală) şi practic devine fără nici o aplicabilitate, atâta timp  cât informaţiile privind identificarea propriu zisă precum şi declaraţiile anexate prin intermediul acestei semnături electronice, stocate în baza de date sunt la dispoziţia mai multor persoane şi instituţii ( e-Romania conectează practic toate instituţiile în aceasta arhivă electronică) precum şi a intruşilor tip hackeri.

7. Întrucât declaraţiile nu se vor mai depune la ghişee, la funcţionarii cu atribuţii şi sancţiuni specifice prev. în art.11 Cod procedură fiscală, ci, în sistemul la care va avea acces o plaja foarte mare de instituţii şi persoane, practic  dispare orice posibilitate de sancţionare a scurgerii de informaţii şi prelucrarea eronată sau intenţionată- fapt de natură a constata că acest sistem nu oferă nici cea mai mică stabilitate şi garanţie. Orice normă juridică dacă nu conţine şi măsurile coercitive şi sancţionatorii de aplicare, este nulă de drept pentru că, fie reprezintă o eroare de tehnică legislativă şi atunci va deveni caducă adică inaplicabilă fie, se urmăreşte un scop ascuns, nedeclarat şi atunci intră in categoria actelor normative care aduc atingere moralei şi ordinii publice, fapt ce nu poate fi admis.

8. Pentru că nu s-a prevăzut dreptul de opţiune între sistemul clasic de evidenţă şi acest sistem online, se încalcă practic şi dispoziţiile care se referă la legitimitatea stocării şi prelucrării datelor cu caracter personal,prevăzută de art. 5 din Legea r. 677/2001 în sensul că poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare iar art.8 prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare, adică CNP-ul şi orice alte date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

 1. persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul;
 2. prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală. 

  (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.”

Astfel precizez că, eu nu accept preluarea şi prelucrarea datelor personale ale mele sau firmei mele.

Condiţia 2 nu este îndeplinită întrucât în Legea semnăturii electronice 455/2001 precum şi în H.G.nr. 1397/2010  nu este menţionat expres dreptul de prelucrare a datelor ci, doar obligaţia depunerii online a D112 prin semnatura electronică.

Iar cea de a 3 situaţie derogatorie nu este aplicabilă pentru că, aşa cum am arătat legea este eliptică de orice garanţii, prin lipsa sancţiunilor specifice.

Pentru aceste motive, va înştiinţez că

I ) Prezenta NOTIFICARE  reprezintă OPOZIŢIE în sensul art. 15 din Legea nr. 677/2001 întemeindu-mi plângerea prealabilă şi pe dispoziţiile Deciziei 11/2009 a Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal care constată în articolul unic elementele de identificare care prezenta riscuri majore pentru drepturile şi libertăţile persoanelor 1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezinta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor sunt urmatoarele:

a) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, de apartenenta la un partid politic sau o organizatie religioasa, a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum si a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografica a persoanelor, inclusiv in scop de cercetare stiintifica;

– ori, în acest caz simplul fapt că sunt obligat să accept acest sistem în care eu si firma mea nu mai avem reprezentarea numelor ci, devenim simple coduri, numere controlabile şi lipsite de orice personalitate, reprezintă un atentat la credinţa mea personală şi convingerile mele intime.

II) Întrucât statul nu demonstrează că mai are respect pentru  toţi cetăţenii săi şi nu respectă drepturile noastre, discriminându-ne pe cei care avem astfel de convingeri, vă notific asupra faptului că începând cu 1.07.2011

DECLAR GREVĂ FISCALĂ în sensul că nu voi mai achita STATULUI nici un fel de obligaţii şi datorii până la acceptarea declaraţiilor mele fiscale fără semnătură electronică sau certificat digital de identificare.

Această Greva fiscală are drept cauză şi costurile halucinante antrenate în aceste sisteme de evidenţă şi control

( E-Romania a angajat deja 520 milioane de euro şi urmează importante contribuţii de la populaţie şi alte investiţii guvernamentale – pentru implementarea acestui sistem la care au renunţat ţări cu tradiţie economica solidă. Consider că acest pionierat este de prost augur şi nu doresc, prin banii mei să încurajez dezastrul în care se adânceşte România.

Aceste eforturile bugetare sunt absolut iraţionale, întrucât sistemele aplicate tip: big brother, actele de identitate biometrice, tehnologia complexă a cardurilor de sănătate, programul E-Romania, ş.a. nu au justificare practică, avantajele şi dezavantajele acestora nu au constituit teme dedezbateri reale în presa şi, în mod categoric vor adânci starea de criză, pentru că au drept obiectiv doar controlul, supravegherea şi evidenţa fără a cuprinde strategii şi planuri de redresare economică şi stimulare a producţiei.

III )  În cazul oricărei forme de executare silită împotriva mea şi a firmei mele, aceasta Notificare, va reprezenta dreptul meu absolut la apărare în instanţele din România.

 Data,                                                                                            Semnătura,

NOTIFICARE REFUZ CARTE DE MUNCA

Catre angajator,

Subsemnat …………………………… , domicilat in ……………………………………………. …………………………. avand contract de munca cu institutia pe care o conduceti va solicit sa

PASTRATI CARNETUL DE MUNCA IN ARHIVA INSTITUTIEI SI SA PROCEDATI LA INSCRIEREA IN CONTINUARE PE ACESTA, A VECHIMII MELE IN MUNCA

Pentru următoarele MOTIVE:

1. Sistemul electronic prezintă riscuri majore şi este cel mai vulnerabil  dintre toate modalităţile de evidenţă şi arhivă, pentru că poate fi afectat de factori tehnici minori ( pană de curent), eroare umana sau rea credinţă din partea utilizatorilor acceptaţi precum şi a hackerilor care au devenit deosebit de inventivi în activităţi infracţionale de acest tip. Proba irefragabila, de necontestat, este Afacerea Wikileaks care demonstrează fragilitatea sistemelor de securitate şi stocare de informaţii de tip electronic, dintre cele mai sofisticate!

2. Pentru că nu s-a prevăzut dreptul de opţiune între sistemul clasic de evidenţă şi acest sistem online, se încalcă practic şi dispoziţiile care se referă la legitimitatea stocării şi prelucrării datelor cu caracter personal,prevăzută de art. 5 din Legea nr. 677/2001 în sensul că poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare iar art.8 prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare, adică CNP-ul şi orice alte date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

 1.    persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul;
 2.    prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală. 

  (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.”

Astfel precizez că, eu nu accept preluarea şi prelucrarea datelor personale .

Condiţia 2 nu este îndeplinită întrucât în actele normative care prevad introducerea sistemului de evidenta REVISAL,  nu este menţionat expres dreptul de prelucrare a datelor ci, doar obligaţia acceptarii ceea ce incalca in mod flagrant libertatea de exprimare a consimtamantului.

Iar cea de a 3 situaţie derogatorie nu este aplicabilă pentru că, aşa cum am arătat legea este eliptică de orice garanţii, prin lipsa sancţiunilor specifice, cu privire la interventia pe orice cale a tertilor in arhiva ce va cuprinde datele mele personale.

3. Implementarea acestui sistem se realizeaza in Romania cu titlu de pionierat.Ungaria a incercat acelasi lucru dar, a constatat ca este vulnerabil si foarte costisitor si a renuntat. Aceste eforturile bugetare sunt absolut iraţionale, întrucât sistemele aplicate tip: big brother, actele de identitate biometrice, tehnologia complexă a cardurilor de sănătate, programul E-Romania, ş.a. nu au justificare practică, avantajele şi dezavantajele acestora nu au constituit teme de dezbateri reale în presa şi, în mod categoric vor adânci starea de criză, pentru că au drept obiectiv doar controlul, supravegherea şi evidenţa fără a cuprinde strategii şi planuri de redresare economică şi stimulare a producţiei.

Pentru aceste motive, va înştiinţez că

I) Prezenta  CERERE  reprezintă si  OPOZIŢIE în sensul art. 15 din Legea nr. 677/2001 întemeindu-mi plângerea prealabilă şi pe dispoziţiile Deciziei 11/2009 a  Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal care constată în articolul unic elementele de identificare care prezenta riscuri majore pentru drepturile şi libertăţile persoanelor :( 1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezinta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor sunt urmatoarele:

a) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, de apartenenta la un partid politic sau o organizatie religioasa, a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum si a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografica a persoanelor, inclusiv in scop de cercetare stiintifica;

– ori, în acest caz simplul fapt că sunt obligata să accept acest sistem în care eu devin un numar unic in baza de date fiind la discretia oricarei persoane care are acces la sistem sau care in mod fraudulos intra in sistem, reprezintă un atentat la credinţa mea personală, convingerile mele intime si imi ingradeste dreptul la munca, drepturi consfintite si de Constitutia Romaniei si de Carta drepturilor omului si cetateanului.

 In caz de refuz voi solicita instantelor romane si internationale protejarea acestor drepturi ale mele si obtinerea de despagubiri materiale.

 Data,                                                                                            Semnătura,

| Saccsiv