Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii care prevedea introducerea acordului prezumat la donarea de organe a fost respins definitiv de Parlament. In acest caz nici cardurile de sanatate cu cip sau fara cip nu ar trebui sa contina implicit acordul posesorului cu donarea organelor dupa deces.

Rezultatul voturilor: pentru=63, contra=196, abtineri=7, nu au votat=2 (prezenti=268). Proiectul respins spunea urmatoarele:

1. La articolul 142, dupa litera g) se introduce o noua litera, lit.h), cu urmatorul cuprins:

  • acord prezumat – in baza acestui acord, o persoana care, in timpul vietii , nu si-a exprimat refuzul de a-si dona organele este implicit de acord sa le doneze , dupa deces.”

2. La articolul 147, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  • daca, in timpul vietii, persoana decedata nu si-a exprimat deja optiunea in favoarea donarii, printr-un act notarial de consimtamant pentru prelevare sau inscrierea in Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule, conform modelului prevazut in anexa nr.5, se ia in considerare acordul prezumat.”
  • „Art. 155. – Prelevarea sau transplantul de organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine umana fara consimtamant dat in conditiile prezentului titlu, cu exceptia acordului prezumat prevazut la punctul 5 al art.147, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 7 ani.”

sursa: CameraDeputatilor