Sinodul tâlhăresc:

APELUL Părintelui Justin împotriva actelor cu cip! SEMNUL Ortodoxiei ca răspuns la semnul fiarei!

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

Este vremea muceniciei!
Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam

Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.

De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului, a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă: „Şi ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”(Apoc. 13:16-17).

Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane. Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar România, care a fostcel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în biserică situaţia este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la aceste provocări ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiinţă deoarece dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate – ignoranţa e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?– „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei – păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, şi tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi îmbrăcaţi cu haine albe.

Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care are cinci copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele. Suntem noi dispuşi ca Brâncoveanu de altădată să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit – ba chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de partea tuturor celor ce răspund de educaţia şi formarea acestui popor – de la învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.

Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.  Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge (anuleze) legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut.

Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.

Acum e timpul jertfei !!!

Prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.

Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.

Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009
Cuvioşii Mucenici ucişi în Sinai şi Raith
Arhimandritul Justin Pârvu

CAMPANIA DE STRANGERE DE SEMNATURI IMPOTRIVA PASAPOARTELOR BIOMETRICE

Parintele Iustin Parvu confirma cele spuse in Comunicatul scris

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UJDjRzIIEpQ]

Apocalipsa 13 – Sfârşitul libertăţii umane

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

apocalipsa13_smallLa aproape doua mii de ani de la descoperirea avuta de Sfântul Ioan Teologul în însula Patmos, Cartea Apocalipsei îşi descifreaza acum, încetul cu încetul, tainele. Până astăzi, începând cu epoca patristică, au fost elaborate numeroase comentarii, îndeosebi asupra laturii spiritual-simbolice a profeţiilor.

Ori, dacă totul se împlineşte cu exactitate, înseamnă că şi mult dorita împreuna-vieţuire cu Hristos se apropie, lucru care ar trebuie să ne umple de râvnă spre o viaţă cât mai curată, mai duhovnicească şi mai mântuitoare.

Evoluţia evenimentelor mondiale, privite printr-un filtru duhovnicesc clădit pe studiul Scripturilor, vieţuirea întru Hristos prin rugăciune şi participare la Tainele Bisericii, ne întăresc convingerea că totul se îndreaptă către împlinirea aprope ad literam a proorociilor Sfântului Ioan.

Vă îndemnăm să citiţi cartea Apocalipsa 13 Sfârşitul libertăţii umane, pe care o puteţi descărca de AICI.

Mai întâi trebuie să fim bine informaţi, pentru a putea cere să ni se respecte dreptul de a refuza noile documente.

Implanturile cu microcipuri cauzează tumori canceroase

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

rfid-insideAgenţia de presă Associated Press a dat publicităţii o ştire uluitoare :  implanturile cu microcipuri testate pe animale de laborator au produs cancer – conform dr. Katherine Albrecht, expert în probleme de securitate personală – privacy expert şi vechi oponent al implementării cipurilor.

Studii medicale necunoscute publicului

Potrivit Associated Press, o serie de studii care se întind pe o perioadă de 10 ani au arătat că şoarecii şi şobolanii injectaţi cu celule transmiţătoare au dezvoltat tumori maligne cu creştere rapidă, care s-au dovedit letale în 1 din 10 cazuri. Tumorile au apărut în ţesuturile din jurul microcipurilor şi deseori au crescut până la acoperirea completă a sistemului, susţin cercetătorii.

Albrecht a aflat despre legătura dintre microcipuri şi cancer când proprietarul unui câine care murise din cauza unei tumori cauzate de un cip le-a contactat pe ea şi pe Liz McIntyre, împreună cu care a semnat cartea “Cipuri-spioni”. Apoi Albrecht a găsit studii  medicale dovedind legătura dintre implantul cu microcipuri şi cancer şi în cazul altor animale. Înainte ca ea să le aducă în atenţia Associated Press, studiile au fost necunoscute atenţiei publice.

Implanturi pentru oameni, aprobate de FDA

După o investigaţie de patru luni, jurnaliştii Associated Press au descoperit mai multe documente care arătau legătura dintre cancer şi implantul cu microcipuri. O parte dintre aceste documente au fost publicate înainte ca Applied Digital Solutions – compania mamă a VeriChip – să ceară acordul FDA (Food and Drug Administration – o agenţie din domeniul medical din SUA) pentru a pune pe piaţă implanturile pentru oameni. Compania VeriChip a obţinut aprobarea FDA în anul 2004, sub supravegherea secretarului de stat al Departamentului Sănătăţii din SUA, pe atunci Tommy Thompson, care ulterior a primit un post de conducere în companie.

Potrivit politicii FDA, era responsabilitatea firmei VeriChip să aducă în atenţia FDA cercetările medicale care au semnalat efectele nocive ale acestei tehnologii, dar directorul VeriChip, Scott Silverman, pretinde că nu au ştiut despre astfel de cercetări.

Cine îşi doreşte un implant canceros în mână?implant-induced-tumor-in-rat-from-elcock-study

Albrecht şi-a arătat scepticismul că o companie ca VeriChip, având drept preocupare majoră implantul cu microcipuri, nu ar fi fost informată despre studiile relevante din domeniu. “Ar fi o neglijentă din partea domnului Silverman să nu ştie despre aceste cercetări. Iar dacă ştia despre astfel de studii, cu siguranţă a avut un motiv să nu le divulge”, spune Albrecht. “Dacă FDA ar fi ştiut de legătura dintre microcipuri şi cancer, poate nu ar fi aprobat niciodată produsele companiei lui Silverman”.

De când a obţinut aprobarea FDA, compania VeriChip a desfăşurat o campanie de publicitate agresivă vizând implementarea de cipuri celor suferind de cancer şi de boli mintale. Recent a fost anunţat ca au fost supuşi implantului 90 de pacienţi Alzheimer şi îngrijitorii lor din Florida. De asemenea, 160 de angajaţi ai sediului central al Procuraturii din Mexic, muncitori din sistemul de securitate al SUA, membrii unor cluburi din Europa au suferit de asemenea astfel de implanturi.

Albrecht şi-a exprimat îngrijorarea pentru cei care au suferit implanturi de chip, îndemnându-i să le scoată cât mai repede. “Aceste revelaţii schimbă totul” spune ea. “De ce şi-ar asuma cineva riscul de a avea un implant canceros în mână?”

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=oQMby-z7tGk]

sursa : http://www.antichips.com

Cititi si : http://www.antichips.com/faq/html/faq-section03.html

Să luăm aminte : CEEA CE SE ÎNTEMEIAZĂ PE JERTFĂ, REZISTĂ !

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

Cuţitul parcă se apropie tot mai mult de osul românilor. Biserica s-a întemeiat pe Sângele lui Hristos ! Sfinţii Mucenici au avut curajul şi puterea să urmeze exemplul, să primească inclusiv “botezul sângelui”. Ceea ce se întemeiază pe jertfă, rezistă ! Ca răspuns pentru toţi cei care sunt nedumeriţi de ce nu se face nimic organizat împotriva noilor paşapoarte, îi invit să urmărim această emisiune şi să ne punem întrebarea dacă suntem dispuşi de a-l mărturisi pe Hristos prin mucenicie ?! Apoi ne întâlnim pe baricade !!!

[googlevideo=http://video.google.com/videoplay?docid=9076643377984765043&hl=en]

Mucenicul dintâi
Sfântul mare mucenic arhidiacon Ştefan, prăznuit pe 27 decembrie, este cel dintâi martir creştin. Ales de Sfinţii Apostoli între cei 7 diaconi care rosteau rugăciunile si care frângeau pâinea la Sfânta Împărtăşanie, cade victimă unui proces mincinos şi este ucis cu pietre, situaţie provocată de climatul politic şi religios frământat de numeroase crize, al Ierusalimului din primul secol creştin. Documentarul propune telespectatorului portretul acestui mărturisitor, făcător de minuni cu chip de înger, cum îl descriu sinaxarele, al cărui sacrificiu fundamentează mistic şi semnifică teologic jertfa creştină în numele lui Hristos.

Secvenţe din filmul Podul (MOST -The Bridge) – Prin Cruce a venit Invierea

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CKr3bRLGDWU]

Regula de “aur” a ecumeniştilor : rugăciune fără implicare liturgică

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta!

2008_01_20ecumenic05 Se apropie, đându-ne fiori, săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină (18-25 ianuarie 2009), la care vor participa pe lângă Biserica Ortodoxă, toate bisericile apuse : catolică, greco-catolică, lutherană, reformată şi cea armeană. A devenit o tradiţie de la an la an această întâlnire cu scop social-filantropic (conform comunicatului Patriarhiei Române), o tradiţie respectată mai ceva decât sfintele Canoane. Astfel într-un comunicat al Patriarhiei, care la început descrie rolul binefăcător (sâc!) al acestei manifestaţii, aflăm pe lângă programul întâlnirilor şi de o nouă regulă : “asistarea celorlalte culte la slujba ortodoxă (de obicei, Vecernia), fără implicare liturgică” şi “ortodocşii români vor asista la rugăciunea acestora, fără implicare liturgică“. Acesta să fie oare efectul Comunicatului emis de Sinodul BOR la data de 9 iulie 2008, născut prin revizuirea canoanelor Sfinţilor Părinţi ?

Se mai scrie în comunicat că “această organizare de program … poate fi folosită ca orientare şi în alte localităţi din ţară şi din străinătate în care românii ortodocşi sunt obişnuiţi cu dialogul şi cooperarea ecumenică”. Pe lângă respectarea poate a organizării stabilite pentru capitală, poate se va respecta şi regula de aur a ecumenştilor, de a nu liturghisi în comun, deşi rugăciunea cu ereticii oprită de Canoanele Apostolice şi de către Sfinţii Părinţi (“Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit -scos din comuniune- acela să se afurisească” – Canonul 10 Apostolic) se va rosti fără pic de credinţă, de frică şi de dragoste faţă de Adevăr.

Atenţionăm de pe acum asupra faptului că nici de această dată nu se va ţine cont de comunicatul BOR şi vom asista din nou la slujiri împreună. Totul este relativ şi la cheremul fiecăruia de a-şi atinge propriile interese. Vă îndemnăm să faceţi public orice fel de abatere a preoţilor şi ierarhilor care nu vor respecta măcar decizia Sinodului, dacă de Sfintele Canoane au uitat. Nu trebuie să mai riscăm pierderea comuniunii cu celelalte Biserici Ortodoxe, din cauza unor trădători de credinţă şi tâlhari ai Celor Sfinte.

PASI ECUMENISTI : Primatul papal functioneaza deja in greul Ortodoxiei

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

Arhim. Sarantis Sarantou, preot slujitor la Sfânta Biserică a Adormirii Născătoarei de Dumnezeu – Amarousios

tradarea-falsilor-ortodocsiCitez ultima jumătate de pagină din critica foarte simplă, dar şi consistentă pe care o face textului de la Ravenna respectabilul profesor universitar din Atena, domnul Ioannis Kornarakis, critică ce are ca titlu: „Textul de la Ravenna – masca Dialogului Teologic”.

„Textul de la Ravenna este scris de o mână romano-catolică (lit. papală – n. tr)! Reprezentanţii ortodocşi înseamnă că au semnat cu ochii închişi!  Cum poate cineva să fie de acord, când se pretinde aşa ceva?

1. Este caracteristică deasa folosire în text a cuvântului „document”, pe care noi în diferitele noastre texte nu îl folosim.
2. Ortodocşii care au semnat textul de la Ravenna au semnat şi acceptarea adaosului „Filioque”! În paragraful 13 se menţionează: „Autoritatea în Biserică aparţine lui Iisus Hristos Însuşi, Unicul Cap al ei. Prin Sfântul Lui Duh, Biserica, ca Trup al Lui, participă la autoritatea Lui” (Ioan 20: 22-23). Domnul are propriul Lui „Sfânt Duh”, deoarece conform kakodoxiei (relei-credinţe) papale, ca al Lui, (propriu Lui), „purcede” de la Acelaşi!
3. În paragraful 45 al textului, se hotărăşte dinainte ca rolul episcopului Romei să fie studiat  (într-o discuţie viitoare) pe baza învăţăturilor Conciliilor I şi II de la Vatican!

Textul arată că prin „buna” intenţie (dispoziţie) şi a reprezentanţilor ortodocşi, primatul papei funcţionează deja în greul Ortodoxiei sau – mai bine zis – a ortodocşilor cu „deficienţă” ortodoxă „eclesiologică”!

Din puţinele rânduri pe care le-am citat din eminentul profesor, domnul Kornarakis, ne dăm seama deja că Comisia Mixtă Internaţională de Dialog dintre catolici şi ortodocşi a semnat în octombrie 2007 la Ravenna acest text pe care l-au numit „document”.

Aşadar, dintru început, devine sesizabil că şi ortodocşii au semnat în acord cu catolicii kakodoxia papalului „filioque”. De asemenea, se hotărăsc dinainte să studieze rolul episcopului Romei în baza învăţăturilor catolicilor de la Conciliile I şi II Vatican.  L-au botezat pe papă Episcop al Romei şi ai noştri şi înaintează având ca instrument ultimele două Concilii de la Vatican  ca să-l accepte ca „protos” – primul.

Desigur, domnul profesor Kornarakis face şi alte observaţii, pe care le vom include în cadrul cuvântului nostru, ca binevenite pentru un asemenea text ameninţător, care a fost deja aruncat la bazele viitorului text de la Elounta. Se aşteaptă ca ambele texte de la Ravenna şi de la Elounta să dea în 2009, la întrunirea în Cipru a Comisiei Mixte Internaţionale, textul definitiv în care, după cum se speculează de către unii, Comisia să accepte primatul papei ca primat Diaconal (al Diaconiei, de slujire).

Astfel se va adeveri ceea ce a spus teologul romano-catolic Pierre Dipre cu 40 de ani în urmă conferenţiarului pe atunci al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Atena şi acum egumen al Sfintei Mănăstiri a Cuviosului Grigorie din Sfântul Munte Athos, Părintele Arhimandrit Gheorghe Kapsanis, şi anume că: primatul papal vi-l vom formula în aşa fel încât credincioşii voştri să nu se scandalizeze.

popesignbigProblema este: Vom înghiţi această terminologie (serologie) sau o vom voma?

Să vedem drumul dialogului puţin mai analitic.

Preludiu cu eşec pentru dialogul între catolici şi ortodocşi, numeşte domnul Ioannis Kornarakis textul catolic cu semnătura papei care a circulat în iunie 2007 cu titlul: „Răspunsuri la întrebări referitoare la puncte de vedere  (teze) în jurul învăţăturii despre biserică”.

Se presupune că poporul întreabă, iar răspunsurile le dă papa Benedict după cum urmează:

1. Singura biserică adevărată este cea Catolică, una şi unică.
2. Biserica Catolică este condusă de papă ca succesor direct al Apostolului Petru şi de Episcopii care se află în comuniune cu el.
3. Celelalte biserici au o deficienţă (lipsă) eclesiologică.
Mai exact, papa consideră „Bisericile” protestante cu deficienţe mari, iar pe cea Ortodoxă cu deficienţe mai puţine, pentru că nu acceptă primatul şi infailibilitatea.

Pe pagina sa personală de internet, papa Benedict al 16-lea, printr-un comunicat scurt, dar clar, vrea să arate că nu dă o aşa mare importanţă „documentului” de la Ravenna, alcătuit între 8 şi 14 octombrie 2007, ci că doar se bazează pe problematica textelor de la Monaco 1982, Bari 1987 şi Noul Valaam  1988. Benedict al 16-lea confirmă deschis faţa new-age-istă a papismului prin strălucitul său bilingvism.

Ca ortodocşi putem să ne împotrivim papilor în bilingvism sau plurilingvism, având o atât de bogată Tradiţie cristalizată sinodal-democratic? Prin acest comunicat al său, Benedict al 16-lea desfiinţează în principal paragraful al 46-lea al proclamaţiei comune de la Ravenna, în care toţi participanţii catolici şi ortodocşi nu-şi ascund bucuria pentru viitorul favorabil al acestui text  şi al perspectivelor sale.

Din iunie 2007 până în octombrie 2007 au trecut patru luni, în timpul cărora partea ortodoxă putea să se împotrivească oportun declaraţiilor provocatoare ale papei Benedict. Cel mai bine ar fi fost, desigur, dacă ar fi avut generozitate, chiar şi din raţiuni de politeţe lumească, însuşi papa să facă nişte noi declaraţii, după cum fac întotdeauna şefii de stat şi să tempereze anterioarele declaraţii ale sale –  provocatoare pentru  ortodocşi, în vederea apropiatului dialog de la Ravenna. Ori, aşa ceva nu s-a întâmplat.

După aceste Răspunsuri – declaraţii papale, Sfântul Sinod al Bisericii Eladei a trimis un act cu data 8 octombrie 2007 Copreşedintelui Comisiei Mixte de Dialog între Biserica Ortodoxă şi cea Romano-Catolică, IPS Ioan, Mitropolit de Pergam şi l-a însărcinat să ceară explicaţii părţii catolice în cadrul dialogului de la Ravenna pentru poziţiile şi vederile eclesiologice din textul Răspunsurilor, pentru că acestea problematizează Biserica Ortodoxă.

Din citirea „documentului” de la Ravenna însă, ne dăm seama uşor ori că nu s-a atins deloc acest subiect de către ÎPS Copreşedinte, ori că nu i s-a permis, pentru că Răspunsurile papei ca infailibile nu pot fi contestate..

Logica ortodoxă comună, simplă şi sănătoasă spune: De vreme ce dialogul teologic nu se exercită de pe picior de egalitate de către ambele părţi, cum este posibil să înainteze? Cum este posibil să rămână membrii părţii ortodoxe într-un dialog atât de important, când cunosc dintru început, de dinainte, că participă la dialog ca membrii ai unei biserici care a fost deja caracterizată deficitară, graţie insistenţei papale cunoscută tuturor?

Aşadar, dată fiind trimiterea actului Sfântului Sinod al Bisericii Eladei Copreşedintelui Comisiei Mixte şi dat fiind şi faptul că a fost ignorat conţinutul său şi de către Copreşedinte şi de către Comisie – după cum se pare – avem tot dreptul ca membrii egali ai Bisericii Ortodoxe să protestăm împreună nu doar pentru soarta actului, ci şi pentru conţinutul „documentului” şi pentru valoarea sa. După cum se termină, şi acest „document” de la Ravenna  va avea soarta născocitelor texte papale, ca cea a Dispoziţiilor Pseudo-Isidoriene care la un moment dat istoric au fost folosite la jumătatea secolului al 9-lea pentru susţinerea ideilor teocratice ale papilor împotriva ideilor teocratice ale împăraţilor. Atunci, s-a susţinut că papa este capul lumii. Astăzi ce valoare poate să aibă „documentul” de la Ravenna? Poate cel mai bine să concureze născocitele texte ev-medievale. (Va urma)

(traducere din limba greacă de monahul Leontie din Săptămânalul Uniunii Panelenice, „Orthodoxos Typos”, nr. 1761 din 5 decembrie 2008, pp. 1 şi 5)

sursa : Lumea Credintei

Părintele Iustin Pârvu – Cinstirea neomartirilor

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

parintele-iustin_06012009– Părinte, Sfinţia Voastră cum vedeţi cinstirea acestor martiri anticomunişti, înainte de canonizarea  propriu-zisă,  prin facerea de icoane şi acatiste?
Eu văd în aceste manifestări un lucru foarte bun, pentru că viaţa acestor martiri este deja cunoscută în sfinţenia lor, prin faptele lor, prin toată conduita lor; ei au trăit şi încă mai trăiesc în mijlocul acestui popor. Ei au dovedit, în sfârşit, că din frageda lor tinereţe s-au jertfit pentru adevărul acesta ortodox. Acum, pentru noi, cel mai important este să ne apropiem de jertfa lor cât mai mult, ca să putem avea şi noi îndrăznire la Dumnezeu prin ei.
Domnitorii noştri n-aveau în ţara noastră a Moldovei sfinte moaşte, n-aveau sfinţi, n-aveau icoane făcătoare de minuni, însă au intervenit şi aşa am obţinut pe Cuvioasa Paraschiva, aşa am obţinut icoane făcătoare de minuni, la care se închină tot poporul astăzi. Acestea toate au fost, în sfârşit, valori aduse din lumea aceasta ortodoxă şi ei, domnitorii noştri, au socotit că, cu cât vom avea mai mulţi sfinţi, cu atât şi ţara va fi apărată cu mai mult zel faţă de năvălirile şi greutăţile istorice prin care am trecut, moaşte şi icoane care au acoperit pământul cu rugăciunea şi cu prezenţa lor.
Dar şi secolul acesta al XX-lea, care a rodit aceşti tinerii care au luat drumul crucii şi s-au jertfit, şi-au măcinat tinereţile lor în celulele puşcăriilor, dovedeşte că bunul Dumnezeu mai este încă alături de Ortodoxia românească şi totodată este şi un îndemn pentru noi, cei de astăzi, să urmăm nevoinţelor şi martirajului lor. Şi dacă nu ne-a binecuvântat Dumnezeu prin suferinţele lor, măcar să aducem la lumină sfinţenia lor şi să ne închinăm lor ca unor sfinţi, care se roagă pentru noi. Cu cât noi vom avea mai mulţi sfinţi, oficial şi neoficial, cu atât şi mila lui Dumnezeu va fi peste noi şi vom putea avea îndrăznire înaintea lui Dumnezeu, prin sfinţii şi martirii noştri.
Toate popoarele acestea din Răsăritul Europei au trecut prin cenzura asta bolşevică, şi bulgarii, şi sârbii, şi cehoslovacii, şi polonezii, şi ungurii, naţiuni care au opus şi ele, într-adevăr, un efort puternic împotriva ateismului. Dar ceea ce s-a remarcat îndeosebi la noi, a fost faptul că România a avut un tineret foarte înţelept şi foarte pătruns de esenţa acestui adevăr ortodox, încât prin jertfele lor, cred eu, am depăşit cu mult toate aceste ţări din jurul nostru. De aceea şi obiectivul nr. 1 al pedepsei şi al persecuţiei Ortodoxiei în Balcani a fost şi este ţara noastră, este România ortodoxă cu tineretul acesta de jertfă care, în sfârşit, a luat taurul de coarne al comunismului şi al tuturor străinilor care şi-au vândut conştiinţa şi neamul. Însă, nu este suficient să admirăm ostenelile şi nevoinţele lor, ci mai trebuie să le încercăm şi noi, pe pielea noastră, căci aşa s-a plămădit Ortodoxia până astăzi.

sursa :  Lumea Credintei

Planurile Sioniştilor : Criza economică generală

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

xmas2_dees“Crestinii aproape ca au pierdut obisnuinta de a gândi fara ajutorul sfaturilor noastre stiintifice. Iata de ce ei nu vad trebuinta grabnica de a face ceea ce vom face noi atunci când ne va fi sosit domnia si anume de a propavadui în scolile primare singura stiinta adevarata, care e cea dintâi dintre toate stiintele ordinii sociale, ale vietii omenesti si ale existentei sociale, stiinta care arata diviziunea muncii si împartirea oamenilor în clase si conditii deosebite.

Trebuie ca fiecare sa stie ca niciodata nu poate exista egalitate în urma deosebitelor feluri de munca la care sunt supusi oamenii, ca nu pot fi toti deopotriva raspunzatori înaintea legii; ca, de pilda, raspunderea nu e aceeasi pentru acela care nu aduce atingere decât cinstei lui proprii. Adevarata stiinta a ordinii sociale, în taina careia noi nu lasam sa patrunda crestinii, ar arata tuturor ca locul si munca fiecaruia trebuie sa fie diferita, pentru a nu fi un izvor de încurcaturi în urma lipsei de potrivire dintre educatie si munca. Învatând aceasta stiinta (si înca din scolile primare) popoarele se vor supune de buna voie puterilor si ordinii sociale stabilite de catre ei în Stat. Dimpotriva însa, în starea de azi a stiintei, asa cum am faurit-o noi, poporul încrezându-se orbeste în cuvântul tiparit nutreste, în urma neadevarurilor pe care le crede si cu care îi întretinem prostia, o ura împotriva tuturor pozitiilor pe care le crede a fi deasupra lui, deoarece el nu întelege importanta fiecarei pozitii sociale.

Aceasta dusmanie va creste înca în urma crizei economice, care se va sfârsi prin încetarea operatiunilor de bursa si a mersului industriei.

Când vom da nastere (cu ajutorul tuturor mijloacelor ascunse de care dispunem, prin aurul care se afla în întregime în mâinile noastre) unei crize economice generale, atunci vom arunca în strada multimi întregi de muncitori în aceeasi zi, în toate tarile Europei.

Aceste multimi nemultumite vor varsa cu sete sângele acelora pe care, în simplitatea nestiintei lor, îi pizmuiesc înca din copilarie si ale caror bunuri le vor putea atunci jefui.

Ele însa nu se vor atinge de ai nostri, deoarece momentul atacului ne va fi cunoscut dinainte si vom lua toate masurile pentru a ne pune la adapost.

Am spus ca progresul îi va supune pe toti crestinii domniei ratiunii. Astfel va fi manifestat despotismul nostru; el va sti sa linisteasca toate framântarile prin masuri strasnice si exemplare; el va sti sa goneasca liberalismul din toate institutiile.

Când poporul vede ca i s-au facut, în numele libertatii, atâtea concesiuni si avantaje, îsi închipuie prosteste ca el este stapânul si se arunca avid asupra puterii dar, bineânteles, se izbeste de o multime de piedici. Atunci el nu se gândeste sa se întoarca de unde a plecat, ci începe sa-si caute un nou conducator si, astfel, fara sa-si dea seama, el îsi depune toate puterile la picioarele noastre. Amintiti-va de Revolutia Franceza, careia noi i-am dat numele de “Mare”; tainele pregatirii ei ne sunt bine cunoscute deoarece ea a fost în întregime opera noastra.

De atunci noi ducem poporul de la o dezamagire la alta, cu scopul ca sa se lipseasca chiar si de ceea ce este bun, în folosul viitorului Rege-despot, pe care în viitor îl pregatim lumii.”

extras din al III-lea protocol secret francmasonic

Compania Merck vrea să vaccineze (sterilizeze) cu Gardasil şi copiii sau adolescentii de sex masculin

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

vaccin_baietiCompania farmaceutica Merck a solicitat FDA (corupta autoritate americana pentru alimentatie si medicamente) extinderea utilizării Gardasil – vaccinul HPV – la copiii sau adolescentii de sex masculin cu varste intre 9 si 26 de ani. Anterior acest vaccin fusese aprobat doar pentru fete si adolescente din aceasta grupa de varsta.

Merck a solicitat deasemenea permisiunea pentru extinderea utilizarii vaccinului Gardasil la femei avand varste de la 27 la 45 de ani.

Sursa: The Wall Street Journal – Health Blog

Schitul Daniil Sihastru din Putna, mistuit de flăcări

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !
Schitul Daniil Sihastru din comuna Putna a fost mistuit de flăcări, în urma unui incendiu izbucnit ieri dimineaţă şi stins cu greu de pompieri, după ore întregi de muncă.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lgwftjCH-bU]

Incendiul a fost anunţat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava în jurul orei 7:40, la faţa locului fiind trimişi zeci de pompieri de la Suceava, Rădăuţi, Vicovu de Sus, Siret şi Straja.

Singura posibilitate de acces către lăcaşul de cult este prin comuna Straja, însă, din cauza drumului înzăpezit, autospecialele de intervenţie nu au putut urca până la schit. Pompierii au fost nevoiţi să meargă pe jos cinci kilometri până la locul incendiului şi să intervină cu mijloace de primă intervenţie şi o motopompă.

Până la sosirea pompierilor, flăcările au făcut un adevărat prăpăd, mistuind mai multe chilii, pe o suprafaţă totală de 350 de metri pătraţi, două paraclise, două anexe, o bucătărie, o sală de mese, toate construite din lemn. Din fericire, călugării au fost evacuaţi la timp, neînregistrându-se nici o victimă.

Din primele estimări, pagubele se ridică la 165.000 de lei (1,6 miliarde de lei vechi).

Cei peste 30 de pompieri profesionişti au reuşit să salveze din calea flăcărilor biserica cea mare, o parte din chilii şi gospodăria agro-zootehnică, în valoare totală de circa 320.000 de lei (3,2 miliarde de lei vechi).

Potrivit unui comunicat al ISU Suceava, „incendiul a izbucnit din cauza jarului sau scânteilor provenite din coşul de evacuare a fumului, care era deteriorat şi a amplasării necorespunzătoare a materialelor combustibile faţă de acesta”.

Ieri după-amiază, în jurul orei 17:00, pompierii lucrau încă la lichidarea micilor focare de incendiu.

Autentificarea pe baza venelor din deget ar putea înlocui amprentarea si sistemele biometrice de recunoaştere a feţei şi a retinei

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !
Companiile din Europa au început să implementeze un sistem biometric avansat patentat în Japonia care identifică oamenii după modelele unice de vene din interiorul degetelor lor.

scanare_vena_degetAutentificare prin venele din deget, introdusă pe scară largă de băncile japoneze în ultimii doi ani, e considerată a fi cea mai rapidă şi mai sigură metodă biometrică. Dezvoltată de Hitachi, ea verifică identitatea unei persoane pe baza structurii vaselor de sânge de sub piele.

Easydentic Group, liderul european în industria biometrică cu sediul în Franţa, a anunţat că va folosi această metodă de securitate utilizată de Hitachi într-o gamă de sisteme de acces pentru Regatul Unit şi în pieţele europene.

În Japonia, mii de bancomate folosesc tehnologia de identificare a venelor din deget. Hitachi a anunţat astăzi că va introduce 20.000 de astfel de sisteme de autentificare la chioşcurile şi magazinele care aparţin la două companii japoneze, care vor utiliza dispozitivele pentru a proteja confidenţialitatea informaţiilor clienţilor cerând vanzătorilor să se autentifice înainte de a accesa baza de date a clientului.

Reţeaua de vase de sânge este capturat prin transmiterea de raze în infraroşu din diferite unghiuri prin deget, de obicei degetul mijlociu. Aceasta se poate face într-un mic dispozitiv ataşat la un perete sau ca parte a unui bancomat. Lumina este parţial absorbită de hemoglobina din sânge, iar reţeaua de vase capilare este capturată de o cameră ce arată profilul tri-dimensional al venelor din deget, care e unic. Acesta este transformat într-un simplu cod digital, care este apoi comparat cu înregistrate anterioară a profilului, pentru a verifica identitatea unui individ.  Chiar despre gemeni se spune ca au sistemul de vase din deget diferit.

Hitachi susţine că, deoarece venele sunt în interiorul organismului, invizibile cu ochiul, este extrem de dificil să le schimbăm şi să le manipulăm. În timp ce amprente pot fi “ridicate” si scanate fără ca o persoană să realizareze asta, este extrem de puţin probabil ca profilurile de vene ale degetelor oamenilor pot fi luate fără ca aceştia sş fie conştienti de acest lucru, a afirmat compania.

Posibilitatea macabră ca nişte criminali să se folosească de un deget tăiat a fost înlaturată de oamenii de ştiinţă de la Hitachi, deoarece autentificarea nu se poate face dacă sângele nu curge prin deget.

Hitachi spune că autentificarea venelor din deget este mai puţin costisitoare decât scanarea irisului sau recunoaşterea feţei/vocii şi că rata de respingere este mult mai mică decât cu amprentarea. Şi oamenii nu trebuie să-si aduc aminte de un codul PIN. Sistemul celor de la Hitachi este utilizat pentru a verifica identitatea utilizatorului ce scoate bani din bancomat, la sistemele de acces pe baza de uşi şi la acesarea reţelelor de calculatoare din Japonia.

O alternativă tehnică, dezvoltată de Fujitsu, scanează palmele mâinilor oamenilor să identifice în mod similar modelul unic de vene. Acest sistem a obţinut, de asemenea, recunoaşterea internaţionala. Recent, la Carolinas HealthCare System, cu sediul la Charlotte, Carolina de Nord, primul furnizor de servicii de îngrijire medicală din Statele Unite a pus în aplicare această tehnologie.finger-vein-authentification

Aparatele de scanare a palmelor, care sunt legate la bazele de date de înregistrare a pacientilor din spitale, sunt utilizate pentru a permite accesul în departamentul de urgenţă, ambulatoriu şi la toate puncte de înregistrare a bolnavilor internaţi şi a celor ce vin la consultaţii.

Traducere dupa un articol din TimesOnline

Basarabia – Adevărat pământ românesc şi ortodox

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

În primul rând, călduroase urări de sănătate, bucurii şi “Sărbători Fericite” fraţilor de peste Prut care zilele acestea binevestesc Naşterea Domnului după calendarul Sfinţilor Părinţi. Şi ei o binevestesc cu adevărat, cu bucurie şi fără sfială chiar şi pe străzile oraşelor, purtând pe braţe icoana Naşterii şi ca o rugăciune către Ceruri, ţineau în mâini steaua binevestitoare. Ca un răspuns al PreaBunului Dumnezeu, ce se bucură de aşa credincioşi, soarele parcă luase forma unei stele cu OPT colţuri, steaua cea de deplină a Naşterii Domnului. Oare în România nu s-ar fi putut organiza astfel de manifestări ??? Priviţi si vă minunaţi !

img_1614

img_1615

mdn.md

Henry Kissinger: Obama are ocazia să creeze o nouă ordine mondială

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

[vodpod id=ExternalVideo.768410&w=425&h=350&fv=]

Conflictele de pe glob si respectul manifestat fata de Barak Obama la nivel international au creat contextul propice unei noi ordini mondiale, a declarat, la CNBC, fostul secretar de stat american Henry Kissinger. Potrivit “worldnetdaily.com”, afirmatia a fost facuta in timpul emisiunii “Squawk on the Street”, moderata de Mark Haines si Erin Burnett. Fiind intrebat de cea din urma care crede ca va fi considerat, de catre administratia Obama, cel mai important conflict, Kissinger a raspuns: “Presedintele ales va prelua mandatul intr-o perioada in care exista mai multe conflicte in diferite parti ale lumii. Avem India, Pakistanul, avem miscarea jihadista. Asa ca (n.r. Obama) nu poate spune ca exista o singura problema importanta. Dar poate da un impuls politicii externe americane, partial datorita faptului ca imaginea sa este extraordinara in intreaga lume. Misiunea sa va fi sa elaboreze o strategie pentru America, in aceasta perioada in care, cu adevarat, poate fi creata o noua ordine mondiala. Este o mare oportunitate, nu este doar o criza!

Ziua.ro

La un pas de Semnul Fiarei

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

Sa zicem cu toţii această rugăciune şi să ne păstrăm mai cu tărie nădejdea în Domnul :

Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mârşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc numele Tău cel Sfânt, să nu dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mântuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfânta Ta Biserică!

Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin.

(alcătuire a ieroschimonahului Anatolie de la Optina)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UCyNesHRaEM]

Asa cum aratam in articolul Cipurile RFID şi monitorizarea totală, se urmareste cu obstinatie introducerea cipurilor atat in orice obiect : produse comerciale, bani,  acte de identitate (deja in Romania exista in carnetele de conducere si in pasapoarte), automobile, cat si in fiinte fie ele animale sau oameni. Aceasta ultima varianta este promovata cu promisiunea ca va inlocui cardurile bancare, momeala fiind chipurile imposibilitatea pierderii sau furtului, asa cum este cazul cardurilor de plastic actuale.Orice om trebuie sa recunoasca faptul ca aceasta situatie seamana surprinzator de mult cu profetia din Apocalipsa lui Ioan 13:17-18: “Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.”

Mai ramane doar de stabilit daca acest cip poate fi identificat cu “Semnul Fiarei”. In cazul codurilor de bare care marcheazã nu oameni, ci produsele comerciale pe care le cumparam zilnic din magazine, acest lucru a devenit evident si verificabil de catre oricine. Codul de bare contine specificat intotdeauna numãrul 666. In codificarea acestor bare cifra 6 este simbolizata de doua linii negre subtiri || care sunt folosite si ca separatori la marginea si in mijlocul codului de bare, in total 3 separatori ||, adica de 3 ori 6, adica 666. Cele doua linii || sunt regasite in simbolul dolarului si in simbolul euro. Pentru explicatii detaliate privind codul de bare si functionarea lui, faceti clic aici.

Cipurile RFID şi monitorizarea totală

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

cititi si Ce sunt cipurile 666 ?

Pentru ca din anul acesta guvernantii ne-au bagat cipuri in carnetele de conducere si in pasapoarte e bine sa stim de ce aceasta masura trebuie refuzata si boicotata. Altfel ne punem astepta ca in viitor sa ajungem sa fim la fel de controlati ca in filmul Matrix.

[googlevideo=http://video.google.co.uk/videoplay?docid=279260406068094333&hl=en]

În aprilie 2007, un comunicat de presă al organizaţiei CASPIAN (Grupul consumatorilor care sunt împotriva invadării intimităţii de către supermarketuri – Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) avertiza opinia publică cu privire la apariţia unei noi metode perverse de supraveghere a populaţiei. De data aceasta, nu era vorba de camerele de supraveghere sau de telefoanele mobile, ci de plasarea unor sisteme de urmărire în haine şi încălţăminte, fără ştiinţa celor care cumpără şi apoi poartă produsele în cauză. Presa corporatistă a ignorat cu desăvârşire aceste informaţii.

Katherine Albrecht, fondatoarea şi preşedinta CASPIAN, anticipase acest moment încă din 2005, când publicase, în colaborare cu Liz McInty, lucrarea „Cipurile-spion: Cum plănuiesc mega-corporaţiile şi guvernul să vă urmărească orice mişcare cu RFID” (Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID). În capitolul patru al acestei cărţi, intitulat în mod sugestiv „Spionul din pantof” autoarele scriau: „cel mai cumplit coşmar al oamenilor, în calitate de consumatori, va fi reprezentat în curând de combinarea sistemelor antifurt de pe produse (cunoscute sub numele de EAS) cu dispozitivele pentru identificare cu ajutorul frecvenţelor radio (radio frequency identification device – RFID).”

Nu au trecut nici doi ani şi acest gen de etichete-spion a fost lansat pe piaţă de firma Checkpoint Systems, sub numele de Evolve. Pentru a convinge supermarketurile să cumpere şi să utilizez astfel de etichete, Checkpoint Systmes le prezintă drept o modalitate mult mai eficientă de a descuraja tentativele de furt şi totodată de a realiza o inventariere mai rapidă a produselor din magazin.

Etichetele Evolve au încorporat un sistem antifurt EAS, cu frecvenţă radio de 8,2 MHz. Acesta face ca în cazul în care sistemul nu a fost dezactivat la casă, să se declanşeze alarma, atunci când produsul este trecut prin dreptul senzorilor din zona ieşirii din magazin. Pe lângă sistemul antifurt clasic, etichetele Evolve au însă şi un RFID EPC Gen 2, cu frecvenţă de 850-950 MHZ, care permite identificarea şi urmărirea fiecărui produs în parte.

Etichetele sunt puţin mai mici de 5 cm2, ceea ce permite ataşarea lor la orice tip de produse de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Dispozitivele RFID asociază un număr unic fiecărui obiect (adică fiecare exemplar diferit al aceluiaşi produs are un număr diferit). Numărul respectiv este asociat cu identitatea cumpărătorului, dacă acesta îşi declară identitatea la casă, plătind cu un card de credit sau folosind o legitimaţie sau un card special de cumpărături. Dacă etichetele hainelor, de exemplu, se pot îndepărta relativ uşor în majoritatea cazurilor, la pantofi aceste dispozitive se introduc chiar în interiorul tălpii şi sunt invizibile. Odată luat acasă şi purtat, un produs care poartă o asemenea etichetă va permite urmărirea pas cu pas a mişcărilor posesorului, fiind uşor să se stabilească identitatea persoanei care l-a cumpărat.

Katherine Albrecht concluzionează: „Acesta este sfârşitul intimităţii oricărui consumator, fără ca el măcar să bănuiască. Şi asta, pentru că promotorii industriei de supraveghere au împiedicat promulgarea reglementărilor cu privire la RFID. Nu li se cere vânzătorilor en-detail sau fabricanţilor să ne anunţe când ascund etichete RFID în hainele noastre, în pantofi, cărţi sau în orice altceva”.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_V4c6gAjq8g]
In acest video se face o demonstratie a modului cum se realizeaza monitorizarea intr-un mall a tuturor persoanelor care au cipuri RFID implantate sub piele sau atasate actelor de identitate, cardurilor bancare sau articolelor de imbracaminte purtate. Odata identificata persoana se face legatura cu baze de date care contin informatii personale, istoricul tuturor tranzactiilor, inventarul tuturor cumparaturilor, preferinte vestimentare, magazine si restaurante vizitate, hrana consumata, etc.Nu numai cardurile si produsele contin cipuri ci si bancnotele. Detalii in clipul video de mai jos si in articolele Bancnotele EURO conţin cip-uri RFID si RFID Tags in New US Notes Explode When You Try to Microwave Them / RFID Tags Already in Euro Notes.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MY3482og_jE]

De pe acelasi site va recomdandam si articolul Implant pentru salariu.

 

 

 

Campania de vaccinare împotriva cancerului de col uterin, un EŞEC

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

vaccinareCampania Ministerului Sănătăţii demarată la sfârşitul anului trecut prin programul de vaccinare a elevelor de clasa a IV-a împotriva cancerului de col uterin a fost un eşec.

Vaccinarea fetitelor de clasa a IV-a a început în toamna anului 2008 şi include administrarea a trei doze de vaccin în decurs de şase luni. Astfel, sãptãmâna viitoare începe cea de-a doua tranşã de vaccinãri  pentru elevele care au fãcut primul vaccin anul trecut. Campania Ministerului Sãnãtãţii se desfãşoarã conform urmãtorului program:

– prima dozã: 24 noiembrie – începutul lunii decembrie 2008
– a doua dozã: în cursul lunii ianuarie 2009, în funcţie de data primei vaccinãri
– a treia dozã: la interval de 6 luni de la prima vaccinare – în luna mai.

Fostul Ministrul Eugen Nicolaescu aprecia că în cadrul campaniei de prevenire a infectării cu Virusul Papiloma Uman (HPV) vor fi vaccinate gratuit aproximativ 110.000 de fete, costul total al acţiunii fiind estimat la suma de 23 de milioane de euro.

Ministrul Sănătăţii preciza că această sumă investită pentru vaccinarea preventivă este de trei ori mai mică decât cea cheltuită pentru tratarea femeilor care suferă deja de acestă maladie. După încheierea termenului administrării primei doze, Ministerul Sănătăţii a anunţat cifrele legate de campania de vaccinare a fetiţelor clasa a IV-a împotriva cancerului de col uterin.

Astfel,  între 24 şi 28 noiembrie, medicii care ar fi trebuit să facă vaccinarea au primit 37.714 de refuzuri scrise, ceea ce reprezintă o rată de respingere a vaccinului de 70%. Ministerul Sănătăţii nu a vrut să detalieze judeţele în care s-au făcut cele mai multe vaccinuri.

Cifrele arată că în Bucureşti, din 5.956 de fete care puteau fi vaccinate, doar 193 au fost imunizate. Adică doar 3,2%. Eşecul este şi mai accentuat în restul ţării:

–   în judeţul Bacău, unde există 1.500 de fete de clasa a IV-a, doar doi părinţi au acceptat vaccinarea;
–   în judeţul Cluj, doar părinţii a 41 de copii, din 2.800, au fost de acord;
–   în Satu-Mare, până vinerea trecută, doar 16 fete din 2.056 au făcut vaccinul.

“Dacă aş fi părinte, aş fi reţinut”

În Şcoala Generală numărul 195, din Sectorul 3 al Capitalei, există 66 de fetiţe de clasa a IV-a care pot beneficia de vaccinul gratuit împotriva cancerului de col uterin. Însă, niciunul dintre părinţii celor 66 de eleve nu a fost de acord cu acest vaccin.

Asistentul medical al şcolii ne-a spus că părinţii nu au acceptat acest vaccin şi din cauza lipsei de informare. “Şi chiar dacă pentru orice vaccin există un risc, până acum, niciun părinte nu trebuia să îşi dea acordul pentru un vaccin gripal, de exemplu”, adaugă asistentul.

De asemenea, asistentul cabinetului medical din şcoală a precizat că, în ciuda şedinţelor de informare care s-au ţinut de către conducerea şcolii, părinţii sunt nelămuriţi în privinţa acestui vaccin. “Pentru orice vaccin există un risc şi rezultatele or să se vadă în timp. Eu dacă aş fi părinte, aş fi reţinut în legătură cu acest tratament”, spune asistentul.

“Părinţii nu sunt de accord cu vaccinarea”

Preşedintele Federatiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi – Învaţământ Preuniversitar (FNAP-IP), Mihaela Gună (foto), ne-a declarat că, în general, părinţii nu au fost de accord cu această vaccinare.

“Foarte puţine fetiţe au făcut acest vaccin oferit gratuit de Minister Sănătăţii Publice. Noi (n.r. – FNAP-IP) am acuzat acest minister că nu a făcut o campanile publică de informare cu privire la această boală şi la acest vaccin. FNAP-IP nu a încercat să convingă părinţii nici să-l facă, nici să nu-l facă”, a spus preşedintele Federaţiei.

Mihalea Gună a ţinut să precizeze: “Cu cât părinţii au fost mai informaţi, cu atât mai mult au refuzat vaccinarea copiilor, din cauza risurilor foarte mari şi numeroase menţionate în prospectul vaccinurilor.”

Nemulţumirea generală vine de la faptul că în România au fost aduse două tipuri de vaccinuri împotriva cancerului de col uterin, dintre care unul nu a fost testat îndeajuns. Astfel, testarea celui de-al doilea vaccin se încheie în toamna anului 2009, în condiţiile în care el este comercializat de ceva timp.

“Unul din factorii cei mai importanţi este faptul că Ministerul Sănătăţii Publice a refuzat să ne prezinte contractul de achiziţionare a vaccinului. Acesta ilustrează clar termenii achiziţionarii şi stadiul de cercetare al vaccinului”, a adăugat Mihalea Gună.

Vaccinarea are efecte negative chiar şi asupra unui sistem imunitar sãnãtos

Dr. Rareş Simu, medic specialist în imunologie clinicã şi alergologie, este de părere cã vaccinurile nu sunt suficient testate pentru a fi administrate ca tratament.

“În ultima perioadã, nu se mai ţine cont de indicaţiile efectuãrii unui vaccin, ci se merge pe vaccinarea în masã. De exemplu, un copil sau un tânãr sãnãtos, fãrã alte probleme, nu are nevoie de niciun vaccin antigripal, pentru cã sistemul sãu imunitar este capabil sã facã faţã unei rãceli. Indicaţia, în acest caz, ar fi pentru cei care au imunitatea scãzutã (persoanele vârstnice sau cei care suferã de boli cronice), din motive care pot fi obiectivate prin analize”, explicã situaţia Dr. Rareş Simu.

Pe de altã parte, Rareş Simu spune: “Infecţia cu acest virus se transmite în principal pe cale sexualã. Este adevãrat cã existã şi alte posibilitãţi de contaminare, dar tipurile pentru care existã vaccinul se transmit mai ales pe cale sexualã. Ori, nu este logic sã faci un asemenea vaccin la fetiţe care încã nu şi-au început viaţa sexualã.“

“De asemenea, se presupune cã prin acest vaccin se obţine o imunitate pe termen lung, dar trebuie avut în vedere faptul cã vaccinul nu este utilizat de mult timp pe scarã largã, deci nu se ştie care va fi, de fapt, perioada pentru care asigurã protecţie”, adaugã medicul.

Dr. Rareş Simu ne-a mãrturisit: “Eu fac parte din categoria scepticilor, în practica medicalã am întâlnit numeroase cazuri în care vaccinurile au fãcut mai mult rãu decât bine pacienţilor.”

Lista reacţiilor adverse

Vaccinul se comercializeazã în douã forme, cea mai cuprinzãtoare fiind forma tetravalentã, care oferã imunitate pentru tulpinile 6,11,16 şi 18. Existã şi o formã bivalentã , care conţine doar tulpinile 16 şi 18. Vaccinul nu este gratuit, ci se poate cumpãra de la farmacie şi trebuie administrat cu avizul medicului ginecolog.

Vaccinul se administreazã intramuscular în regiunea umãrului, în trei etape, dupã prima dozã fiind necesar un rapel la douã luni şi unul la şase luni. Preţul unei doze de vaccin este între  400 şi 450 de lei şi sunt necesare trei doze în şase luni. Astfel, pãrinţii ale cãror fetiţe sunt mai mari de clasa a IV-a, vor suporta din bugetul familiei o sumã de bani mare pentru acest medicament controversat.

Lista efectelor adverse prezentate în prospectul vaccinurilor este impresionantă:


Până acum, nu a existat nici un vaccin pe piaţă care să manifeste atât de multe reacţii adverse şi de o variabilitate atât de mare, putând fi afectate aproape toate aparatele şi sistemele organismului.

Cauzã

Societatea Americanã de Studiu al Cancerului a realizat o listã cu cei mai importanţi factori de risc care duc la apariţia cancerului de col uterin :
–    infecţia cu virusul papiloma sau HPV
–    fumatul
–    infecţiile cronice cu Chlamydia
–    administrarea îndelungatã a contraceptivelor orale
–    sarcini multiple
–    tratamentul cu medicamente care contin diethylstilbestrol (DES)
–    un istoric de cancer de col în familie.

Infecţia cu HPV este cel mai important factor de risc în apariţia acestei boli. Existã identificate peste 80 tulpini de HPV dintre care tipurile 16 şi 18 sunt rãspunzãtoare de apariţia cancerului de col uterin în proporţie de 70%. Însã, nu toate femeile care au infecţie cu acest virus dezvoltã cancer de col uterin.

Adevarul.ro

Mănăstirea Petru Vodă – Sfânta Bobotează 2009

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8eV8fBqZSxU]

Download varianta MPG a acestui film

Imagini de la sfinţirea Agiazmei Mari

boboteaza2009petruvoda01 boboteaza2009petruvoda02 boboteaza2009petruvoda03 boboteaza2009petruvoda04

boboteaza2009petruvoda05 boboteaza2009petruvoda06 boboteaza2009petruvoda07

Mesaj al părintelui Iustin Pârvu pentru toţi românii

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=eKTw-SbqwoI]

Efectele Aghezmei Mari asupra credincioşilor le arată însăşi rânduiala slujbei: „Şi-i dă ei harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare a puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Ca toţi cei ce se vor stropi şi vor gusta dintr-însa să o aibă spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă…“

“Pentru ca să se zdrobească satana sub picioarele noastre

şi să se risipească tot sfatul viclean pornit asupra noastră”

(Molitfelnic).

Pr. Melchisedec : Tineri fiţi demni, apăraţi tradiţiile sfinte !!!

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

Ca la fiecare trecere între ani, filiala ASCOR Iaşi organizează “Revelion la Putna”. Este modul creştin-ortodox de a se bucura de acest eveniment. Programul a cuprins binenteles şi colindele oferite de studenţi, care au bucurat obştea mănăstirii Putna. În final, părintele stareţ, arhimandritul Melchisedec Velnic a ţinut un Cuvânt către tineri, cu îndemnul de a apăra şi transmite mai departe sfintele noastre tradiţii româneşti, iar în viaţa de zi cu zi şi în cadrul profesiei  noastre să fim DEMNI, nu slugarnici societăţii tot mai globalizate. Vă oferim mai jos înregistrarea video, pentru care aducem mulţumiri ASCOR Iaşi.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TxIxoLs9vK0]

România, ţară ortodoxă, face PRIMA pasul apostatic către paşapoartele biometrice

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

pasaport-electronic

Masoneria mondiala a impus in Romania pasapoartele cu cipuri electronice care contin datele biometrice desi a fost dovedita deja nesiguranta acestora. Bineinteles politicienii romani s-au conformat supusi, Romania fiind singura tara din lume care a implementat direct ambele sisteme de identificare (faciala si amprente digitale). Primii care vor primi acest tip de pasaport vor fi locuitorii judetului Ilfov, urmand ca pana in 30 iunie sistemul sa fie functional in toata tara. Sfatul nostru: schimbati-va pasapoartele acum cat mai puteti primi din cele fara cip.

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Gabriel Oprea, a vizitat, miercuri, Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, unde începând cu această zi se vor produce noile tipuri de paşapoarte, care conţin 50 de elemente de siguranţă, faţă de 32 existente pe actualele documente.

Elementul de noutate al paşaportului biometric este introducerea unui cip care include datele personale ale deţinătorului.

Noile documente conţin 50 de elemente de siguranţă, faţă de 32 existente pe actualele paşapoarte.

“Noile paşapoarte sunt dovadă a faptului că România îşi poate îndeplini responsabilităţile pe care le are că ţară membră a Uniunii Europene. Introducerea unor elemente suplimentare de siguranţă şi, bineînţeles, controlul strict la graniţe au rolul de a împiedica exportul şi importul de infracţionalitate”, consideră ministrul Administraţiei şi Internelor.

Potrivit sursei citate, România este singurul stat din lume care emite un model de paşaport electronic care cuprinde, chiar de la momentul introducerii, ambele elemente de identificare, respectiv imaginea facială şi amprentele digitale.

Începând cu 31 decembrie 2008, România, ca stat membru UE, poate emite paşapoarte electronice în conformitate cu Regulamentul nr. 2252/2004 al Consiliului Europei, privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre.

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, personalizarea paşapoartelor electronice se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care functionează în structura Direcţiei Generale de Paşapoarte a M.A.I.

Conform aceluiaşi act normativ, producerea blanchetelor (paşapoarte în alb) se realizează de către Compania Natională “Imprimeria Natională”.
sursa: MDN.md

În România noile permise auto conţin un cip electronic

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3cW-UDZuoLY]

Din luna decembrie Romania se raliaza Noii Ordini Mondiale si prin emiterea de noi tipuri de acte de identitate care introduc sub pretextul imbunatatiirii securitatii, masuri de control excesiv si invadare a vietii private. In plus aceste masuri nejustificate de emitere a unor carduri cu cip electronic sunt suspectate a fi un prim pas catre o dictatura totala ce urmareste controlul satanic al intregii planete si chiar si introducerea unui cip electronic in corpul uman, asa cum este relatat in scrierile apocaliptice.

Masura a fost implementata conspirativ, mass media nepromovand aproape deloc aceasta modificare sau nespecificand existenta unui CIP electronic in interiorul noului permis auto de tip card.

Iata ce sustine un ziar din Botosani, singurul care da detalii despre noile permise:
“Cel putin teoretic, noile documente care permit conducerea unei masini nu vor putea fi falsificate si vor avea un cip care va contine toate informatiile despre un sofer. Datele vor putea fi citite de orice politist din Europa. Pe lânga aspectul total schimbat – de la culoare si fotografie, pâna la materialul si modul de realizare, noul permis de conducere va contine si o serie de coduri prin care sunt reliefate anumite restrictii impuse soferilor. Noile permise vor fi unice la nivel european si vor putea fi citite de orice politist din Uniunea Europeana. Reprezentantii Serviciului de Permise sustin ca, prin intermediul CIP-ului, se pot introduce date noi medicale. Astfel, daca un posesor se imbolnaveste psihic, acest lucru ar urma sa fie automat introdus pe permis astfel incit sa fie descoperit la orice control ca nu mai are dreptul sa conduca. Totodata, In momentul citirii permisului, politistul va avea informatii complete despre comportamentul soferului in statele prin care a trecut.”

Politia pretinde ca introducerea noilor permise survine dupa inmultirea cazurilor de falsuri comise mai ales de catre romanii care lucreaza in strainatate. Realitatea este insa cu totul alta. Masura a fost luata la nivel european sub pretextul unificarii tipurilor de permise urmand ca ţările care doresc sa poata introduce în el şi un cip cu informaţii. Noile reglamentari europene prevad ca introducerea de cipuri sa fie opţională si ca informaţiile conţinute de acestea vor fi confidenţiale. Din pacate in Romania s-a decis introducerea cipului ce va contine foarte multe date personale. Cine garanteaza insa confidentialitatea acestor date? Cine garanteaza ca ele nu vor fi folosite in mod abuziv de catre un politist corupt din Romania sau din alte state UE? Cine ne protejeaza de guvernele pline de masoni si politicieni corupti?

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=69IXEqnNvoA]