Toate ȘTIRILE

21 oct. 1948: Revenirea greco-catolicilor la ortodoxie, înfruntând opoziţia ierarhiei uniate

 

revenirea greco-catolicilor la ortodoxie

  • Dorinte de revenire a greco-catolicilor la ortodoxie au fost mai multe, dar momentele politice nu au lasat finalizarea dorita (Ardealul fiind sub ocupatie straina).
  • Momentul cel mai important este cel de la 1939 cand ierarhii uniti au semnat in grup revenirea la Biserica din care s-au desprins la 1700. Presiunile si amenintarile papei de la Roma i-a facut sa se razgandeasca.
  • La 21 octombrie 1948, la Alba Iulia, intelectuali, preoti, tarani greco-catolici au revenit în masă la ortodoxie.

Cauzele dezbinării

      Odată cu ocuparea Ardealului de către Habsburgi (1698) s-a încercat ruperea românilor de aici de românii de peste Carpaţi. Această rupere trebuia făcută religios, cultural şi politic urmărindu-se totodată un control deplin asupra populaţiei româneşti din teritoriile ocupate.

       Începând cu anul 1700, împăraţii habsburgi au dus o intensă activitate de catolicizare a populaţiei din zonele cucerite. Pe de o parte se intenţiona izolarea românilor ardeleni iar pe de altă parte recuperarea numărului de credincioşi pierduţi de catolicism prin trecerea la reformă. În acest sens papalitatea şi coroana austriacă aveau un scop comun. Episcopul Romei se gândea la recuperarea numărului de credincioşi iar Habsburgii erau conştienţi că dacă va creşte numărul catolicilor în teritoriile cucerite vor avea mai mulţi susţinători din interiorul imperiului.

       Înainte de ocupaţia habsburgică nu existau români de religie catolică în Ardeal, dar cum între catolicism şi protestantism prăpastiile se adânciseră tot mai mult, atenţia li s-a îndreptat în mod deosebit spre credincioşii ortodocşi care aveau un cult asemănător. Un alt motiv pe care Roma îl avea de a-i converti pe ortodocşii din Ardeal e legat de vechea intenţie de a cuceri cât mai mulţi adepţi din ţările ortodoxe pentru a se extinde până la Constantinopol.

        Deoarece cu toate silniciile impuse românilor ardeleni aceştia au refuzat trecerea la catolicism atât din motive naţionale cât şi din motive de credinţă, papalitatea şi Casa de Habsburg au încercat o altă metodă creând o religie intermediară între catolicism şi ortodoxie: greco-catolicismul sau unirea cu Biserica Romei.

      Românilor li s-a spus că se unesc doar administrativ cu Biserica Romei iar obiceiurile şi învăţăturile de credinţă şi le vor păstra. Chiar şi în această situaţie foarte puţini au fost cei care au acceptat ideea. Marea majoritate a românilor s-au ţinut în continuare de ortodoxie pe care o numeau şi “legea Ierusalimului”. Abia după mai bine de un secol şi jumătate, prin sinoadele Greco-catolice de la Blaj (1872 şi 1882) s-a hotărât schimbarea învăţăturii de credinţă prin care românii deveniţi uniţi cu Roma acceptau, pe lângă subordonarea administrativă, şi dogmele apusene mai exact ereziile filioque, azima, purgatoriul…

continuare »

„Unirea credinţei”, în duhul lui Hristos, versus „unitatea credinţei”, în duhul antihristic al ecumenismului

Ecumenism_eretic_BOR

Motto: „Spre săvârşirea sfinţilor spre lucrul slujbei, spre zidirea trupului lui Hristos;
Până ce vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu,
întru bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinirei lui Hristos” (Efeseni 4:12,13).
[Biblia, Ediţia Sfântului Sinod, Buc. 1914]

Stihul de mai sus (Ef. 4: 12,13) Sfântul Teofilact îl tâlcuieşte astfel: „Vezi – o cititorule – câtă este vrednicia Creştinului? Fiecare – zice – îl găteşte pe celălalt, fiecare slujeşte spre zidirea trupului lui Hristos, adică a Bisericii. […] Şi cei ce au luat darurile – zice – se cuvine să lucreze, să ostenească şi să-i zidească pe Creştini până ce vom ajunge toţi la unirea credinţei, adică până ce vom arăta cu dovadă că avem toţi una şi aceeaşi credinţă, nefiind osebiţi după dogme şi neavând dezbinări între voi după viaţă şi după fapte. Căci atunci se face adevărata unire a credinţei şi atunci îl vom cunoaşte pe Fiul lui Dumnezeu, când vom fi drept-slăvitori în dogme şi vom păzi legătura dragostei, dragoste care este Hristos” (Justin, Ed. Scara, 2009, nota 4, pag. 123).

Timp îndelungat termenul consacrat, la Ectenia darurilor, din cadrul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, a fost (şi mai este pe alocuri) „Unirea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh…”. Astfel în „Dumnezeieştile Liturghii” ale Sfinţilor Ierarhi Ioan Gură de Aur, Vasilie cel Mare şi Grigorie Dialogul, tipărită la Iaşi în anul 1845, cu binecuvântarea Mitropolitului Meletie al Moldovei, la pag. 49 vedem că termenul utilizat este „Unirea credinţei…”.

Din cartea Părintelui Stefanos Anagnostopulos, „Explicarea Dumnezeieştii Liturghii” aflăm că preotul încheie Ectenia Darurilor cu: „Unirea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh cerând, […]”, ceea ce înseamnă credinţa comună în Dumnezeu, Hristos şi Biserică, care ne uneşte în jurul Jertfei şi a Potirului comun (Explicarea Dumnezeieştii Liturghii, Protopresbiter Stefanos Anagnostopulos, Ed. Bizantină, Buc. 2005, pag. 384).

Sfântul Ignatie Teoforul ne îndeamnă: „Să veniţi fraţii mei la credinţa întru Hristos, cea una, mâncând Trupul lui Hristos, care este medicamentul nemuririi.” (Sf. Ignatie Teoforul, Epistola către Efeseni, VEPES 2, 267).

Sfântul Irineu ne spune: „După ce Biserica a primit credinţa una, sfântă şi comună, o păzeşte cu grijă şi crede uniform cu ea, deoarece are acelaşi suflet şi aceeaşi inimă. Conform acestei credinţe, Biserica propovăduieşte, învaţă şi predă ca şi cum ar avea o singură gură”. (Sf. Irineu de Lugdunum, Studiul pseudo-cunoaşterii, VEPES 5, 115). continuare »

Motivele pentru care avem dreptul de a refuza cardul de sănătate!

cnas-introduce-cardul-de-sanatate-obligatoriu-romanii-vor-fi-obligati-sa-isi-doneze-organele-proiectul-mengele

*Un mesaj scurt, dar de importanţă maximă! De citit şi de transmis la cât mai multe persoane!*

În această perioadă se desfăşoară o campanie asiduă de băgare pe gâtul populaţiei a nesuferitelor carduri de sănătate. Această acţiune de amploare la nivel naţional aminteşte de colectivizarea forţată a agriculturii şi de alte practici asemănătoare acesteia din trecutul nu prea îndepărtat, incompatibile cu o societate avansată de oameni liberi. Există o seamă de aspecte care transformă acest demers oficial într-un nou atentat la libertatea umană, prin modul în care este regizată această operaţie de distribuire, care a fost îndelung pregătită prin legislaţia adoptată imediat după intrarea în uniunea europeană până astăzi:

Cardul de sănătate nu este obligatoriu! Nicio lege românească, europeană sau internaţională nu prevede aşa ceva! Este un obiect 100% opţional!

A refuza cardul de sănătate este perfect legal! Cine refuza, nu primeşte, sau nu ridică de la poştă cardul de sănătate emis pe numele său nu este pedepsit în niciun mod!

Toate persoanele asigurate din sistemul de sănătate beneficiază de aceleaşi servicii medicale gratuite, indiferent dacă fac sau nu proba calităţii de asigurat prin intermediul unui card de sănătate! Singura condiţie este de a avea achitată la zi contribuţia la fondul naţional al asigurărilor de sănătate, sau de a face parte din categoriile scutite de aceste contribuţii!

Contribuţia fiecărui angajat la fondul asigurărilor de sănătate este obligatorie prin lege, indiferent dacă poseda sau nu un card de sănătate! Este evident că ar fi absurd ca un asigurat să contribuie obligatoriu, dar să beneficieze condiţionat de servicii medicale gratuite! continuare »

Ofertă electorală – poezie cu ocazia alegerilor, de citit de la coadă la cap

caricatura-alegeriSă nu ne lăsăm păcăliţi

în partidul nostru politic ne respectăm promisiunile
doar imbecilii pot crede că
noi nu vom lupta împotriva corupţiei
pentru că un lucru e sigur la noi:
cinstea şi transparenţa sunt fundamentale pentru atingerea idealurilor noastre
vom demonstra că e o mare prostie să crezi că
mafia va continua să facă parte din guvern ca în trecut.
vă asigurăm, fără umbră de îndoială, că
dreptatea socială va fi scopul principal al mandatului nostru.
cu toate acestea, există oameni proşti care îşi imaginează că
guvernarea să fie posibilă în continuare.
cu aceleaşi vechi şmecherii politice,
când ne asumăm puterea, facem totul pentru ca,
să se termine cu situaţiile privilegiate şi cu traficul de influenţă.
nu suportăm în nici un fel ideea că
poporul va flămânzi;
ne vom îndeplini misiunea chiar dacă
rezervele economice vor fi complet epuizate.
vom exersa puterea până ce
veţi înţelege că începând de acum
noi suntem partidul xxxxx, noua politică.

Citiţi de la cap la coadă dar, mai important, citiţi de la coadă la cap (începând cu ultimul rând) şi veţi începe să înţelegeţi cum funcţionează politica!

Tradusă şi adaptată din lb. franceză

http://groups.yahoo.com/group/reformaj/message

Inregistrare de la Iași: Hramul Sfintei Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva - icoana 2014Creştinii ortodocşi o prăznuiesc astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

A murit foarte tânără, în jurul vârstei de 27 de ani, fără ca nimeni să ştie de sfinţenia ei. S-a întâmplat, însă după ani mulţi, ca aproape de ea să fie îngropat un marinar, iar în felul acesta, să-i fie descoperite sfintele moaşte neputrezite.

De atunci, moaştele Cuvioasei Parascheva au făcut un veritabil pelerinaj prin toţi Balcanii, oprindu-se, în cele din urmă, în Moldova, în anul 1641, când domnitorul Vasile Lupu le-a adus la Iaşi.

De atunci, Cuvioasa Parascheva se află în România şi a dat naştere uneia dintre cele mai importante pelerinaje din întreaga Europă.

Zeci de mii de credincioşi din toate colţurile ţării se află, în aceste zile, la Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, al cărei hram este sărbătorit marți.

Rândul credincioşilor veniţi să se închine la Sfanta Cuvioasă Parascheva are lungimea de un kilometru. Zeci de mii de pelerini aşteaptă la acest rând.

Timpul de aşteptare a scăzut cu mult faţă de alţi ani, când nevoinţa dura şi câte 12 ore.

Zilele acestea au fost suficiente trei, patru ore de stat la rând.

În cele cinci zile de când a început pelerinajul la Cuvioasa Parascheva se preconizează o prezenţă de 150.000 de pelerini.

Special pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva de anul acesta, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi au aduse şi moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

Ce trebuie să facem dacă refuzăm cardul de sănătate cu cip

Dovada calitatii de asigurat se va face, ca si pana acum, cu adeverinta eliberata de angajator, pentru persoanele angajate, adeverinta de asigurat eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

REFUZ_cardul-de-sanatate-cu-cip

Cum demonstrezi ca esti asigurat la sanatate? Noile modele de adeverinte, publicate de CNAS

Instituţiile inchizitoriale ale Statului Român şi Justiţia oarbă

inshr-ew-institutul-national-pentru-studierea-holocashului-din-romania-elie-wiesel-sigla-230x300Cum să-şi mai apere România demnitatea în faţa actelor iresponsabile, când politicienii români practică politica struţului? O politică degradantă de vasalitate totală faţă de „Înaltele Porţi” ale Occidentului. Mânuitorii butoanelor de comandă ale Guvernul României (oricare dintre cele postdecembriste) fie au fost/sunt orbi, incompetenţi şi igonranţi, fie s-au complăcut/se complac în postura de slugi interesate doar de agoniseala proprie. Oricum am pune problema, stilul „politically incorrect” este de departe dăunător, aducând prejudicii grave intereselor naţionale. Ploconindu-se cu sârg la picioarele dictatorilor mondiali, nespălate şi urât mirositoare, conaţionalii aflaţi după fatidicul decembrie 1989 la cârma Ţării au metamorfozat acel „politically incorrect”, adaptându-l la condiţiile locale sub forma camuflată de „politically correct”. La comanda „licuricilor” planetari, furnizorii inepuizabili ai sclaviei şi neajunsurilor pentru români, au proiectat o dezastruoasă gamă de recomandări, pe care „butoniştii” amintiţi mai sus le transformă cu o promptitudine de invidiat în legi şi ordonanţe la comandă, dăunătoare cetăţenilor României.
Justiţia e oarbă !
 
La ordinul Babilonului de la Bruxelles şi al Casei Decolorate de Washington sau a altor centre de comandă ocultă (după caz şi conjunctură), Statul român a aplicat fermoar peste gurile românilor, înfiinţând instituţii inchizitoriale, dintre care voi menţiona aici doar două: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) şi Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în România (I.N.S.H.R.-E.W.). Pentru a putea înţelege şi compara Legea fundamentală a statului român cu realitatea, voi prezenta câteva prevederi ale actului fundamental al Ţării – Constituţiei României -, dar şi câteva porunci impuse nouă:
ART. 15 (1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
ART. 30 Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

continuare »

Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, a murit

nicolae-corneanu-mitropolitul-banatului

IPS Nicolae Corneanu a murit duminică seara la ora 23.00, la vârsta de 90 de ani, anunţă Agerpres.

Mitropolitul Banatului, IPS Nicolae Corneanu, a decedat, la două săptămâni după ce a fost externat la dorinţa sa de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timişoara, a anunţat TVR.

Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi Mitropolit al Banatului din februarie 1962, IPS Nicolae Corneanu urma să împlinească 91 de ani în data de 21 noiembrie.

Mitropolitul Banatului, ÎPS Nicolae Corneanu, a fost externat pe 16 septembrie de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara, cu o stare de sănătate stabilă şi a revenit la reşedinţa sa mitropolitană.

Întâistătătorul Mitropoliei Banatului are 90 de ani şi a mai fost internat pe 29 iulie, în urma unor complicaţii apărute ca urmare a unei viroze acute respiratorii, fiind externat după zece zile, cu tratament prescris şi sub observaţia permanentă a medicilor.

Nicolae Corneanu s-a născut pe 21 noiembrie 1923 la Caransebeş şi a fost ales în scaunul de Întâistătător al Mitropoliei Banatului în 1962, ca arhiepiscop al Timişoarei şi mitropolit al Banatului. În anul 1992 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

continuare »

Mitropolitul Serafim de Pireu demască homeopatia ca fiind demonică

Multi crestini ortodocsi practica homeopatia si multi parinti isi trimit copii la asa zisii medici homeopati care sunt defapt vrajitori.
Mitropolitul Serafim de Pireu a accentuat faptul ca homeopatia este o practica magica demonica ce face parte din miscarea New Age.
Cine merge la homeopati asa zisi crestini sau asa zisi medici nu face altceva decat sa se distruga sufleteste si mai ales sa distruga sufleteste pe copii care intra pe mana homeopatilor.

| OrtodoxiaUniversala

Ecumeniştii şi papistaşii: Întâlnire pe tema primatului papal

Momentul trădării Ortodoxiei se apropie tot mai mult. Dialog a dus mereu la compromisuri. Papa trebuie botezat în primul rând, cum zicea Sf Părinte Justin Pârvu, și apoi să mai aibă pretenția de dialog. Dar cine să-i zică că e eretic? Ierarhii noștri fac rabat de orice canon și nu mai țin cont de mărturia Sfinților Părinți și a Sfinților Mucenici care și-au dat cu dragoste viața pentru păstrarea Dreptei Credințe neîntinată. Țineți minte: doar putregaiul cade.

COMISIA MIXTĂÎntrunirea Comisiei mixte internaționale de dialog teologic între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-catolică, Amman, 15-23 septembrie 2014

În perioada 15-23 septembrie are loc la Amman, Iordania, cea de-a XIII-a întrunire a Comisiei mixte internaționale de dialog teologic între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-catolică. În cadrul acestei etape a dialogului este analizat raportul dintre sinodalitate și primat. Comisia studiază modul în care aceste realități au fost trăite înainte de Schisma cea Mare pentru a identifica modalități concrete de apropiere între cele două Biserici. Delegația Patriarhiei Române este constituită din IPS Sa Mitropolitul Iosif, al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale și Pr. Conf. Patriciu Vlaicu.

| Centrul de studii BB

Mitropolitul Serafim de Pireu – 5 predici în Dobrogea

ips-serafim-de-pireu1

  1. «Noua Eră» cea veşnic tânără a lui Hristos şi vechea «Nouă Eră» a antihristului
  2. Panerezia ecumenismului inter-creştin sincretist
  3. Despre masonerie
  4. Panerezia ecumenismului inter-religios sincretist
  5. Infiltrarea «Noii Ere» a antihristului în învăţământ

«Noua Eră» cea veşnic tânără a lui Hristos şi vechea «Nouă Eră» a antihristului

Predica Înaltpreasfinţitului Serafim al Pireului la Vecernia de sâmbătă seara, 6 septembrie 2014, în Mangalia

Înaltpreasfinţite Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului,
Prea Cucernici părinţi,
Excelenţa Voastră, domnule primar,
Iubiţi fraţi în Hristos,

Noua Eră a lui Hristos, noua creaţie şi oamenii cei noi. Lucrarea înnoitoare a Bisericii

Cu câteva zile în urmă, pe 1 septembrie, a început noul an bisericesc. În pericopa evanghelică a acestei sărbători este cuprinsă şi profeţia mesianică a proorocului Isaia, supranumit şi „al cincilea evanghelist.”1. La sfârşitul profeţiei este înfăţişat Mesia Iisus Hristos, care spune că printre multele aspecte ale lucrării Lui mântuitoare a fost şi aceea de „a binevesti anul bineprimit al Domnului”, de a predica începutul noului an al Domnului, care este bineplăcut lui Dumnezeu şi oamenilor.

Această referire la noul an, la „anul bineprimit al Domnului” este motivul pentru care Sfinţii Părinţi ai Bisericii au stabilit să se citească această pericopă evanghelică pe 1 septembrie, când începe noul an bisericesc. Însă, în afară de acest sens restrâns, care limitează temporal expresia „anul bineprimit al Domnului” la un an, majoritatea exegeţilor biblici, vechi şi noi, dau un sens mai larg acestei expresii, un sens cu caracter hristologic: „anul bineprimit al Domnului”, pe care l-a predicat Hristos, înseamnă era sau perioada cea nouă pe care o inaugurează Hristos, adică epoca mântuirii, ce durează de la Întruparea Lui şi până la cea de-a doua Sa Venire.

Aşadar, având ca bază această interpretare mai bună şi mai potrivită, învăţându-i Hristos pe oamenii din Nazaret că această profeţie a lui Isaia se referă la El Însuşi („Astăzi s-a împlinit această scriptură în urechile voastre”), a predicat începutul noii ere, al noii perioade din istoria umanităţii, al epocii mântuirii şi a izbăvirii oamenilor de păcat şi din moarte. Această nouă eră, care a început prin învăţătura şi prin lucrarea mântuitoare a lui Hristos, este continuată de-a lungul secolelor de către Biserica Ortodoxă, care, conform unei formulări foarte frumoase, este „Hristos extins peste veacuri.” continuare »

Mitropolitul Augustin – Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pomenirea Sfinților Ioachim și Ana

PREDICĂ LA NAŞTEREA MAICII DOMNULUI (II) – Mitropolitul Augustin
NAŞTEREA PRESFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ŞI POMENIREA SFINŢILOR IOACHIM ŞI ANA

Bogomater_Vladimirskaya._Konstantinopol._Pervaya_tret_XII_veka._Derevo_tempera._104x69._Prestol_i_orudiya_strastej._Bogomater_Vladimirskaya._Moskva_nachalo_XV_veka._Derevo_tempera._104x69._GUNICA FIICĂ

Pe 8 septembrie, iubiţilor, avem sărbătoare şi praznic. Pe 9 septembrie avem din nou sărbătoare şi praznic. Sfânta noastră Biserică pe 8 septembrie sărbătoreşte şi prăznuieşte Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Pe 9 septembrie sărbătoreşte pomenirea părinţilor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a lui Ioachim şi a Anei. Ca să înţelegem şi să simţim măreţia acestor două sărbători, trebuie să ne aruncăm o privire în Lumea Antică, de dinainte ca evlavioşii părinţi Ioachim şi Ana să o nască pe Născătoarea de Dumnezeu.

***

Toţi ştim istoria lui Adam şi a Evei. Au fost primii oameni pe care i-a zidit Dumnezeu. I-a pus într-un loc cu totul minunat, care avea toate bunurile. Se numea rai. Adam şi Eva trăiau acolo fericiţi. Nici foame, nici sete, nici boală, nici moarte nu existau acolo. Răul, care în mii de forme bate astăzi lumea, nu exista. Din păcate, întâii-zidiţi nu au păzit porunca pe care le-a dat-o Dumnezeu. Porunca era: Să nu mâncaţi din rodul doar al unui copac. Era grea porunca asta? Nu. Pentru că alte mii de copaci fructiferi, plini de roade dulci, erau la dispoziţia lor. Dacă Dumnezeu le spunea că doar dintr-un copac aveau dreptul să mănânce roade şi din toţi ceilalţi nu, atunci o astfel de poruncă ar fi părut grea. Dar diavolul a invidiat fericirea celor întâi zidiţi şi a început să-L acuze şi să-L calomnieze pe Dumnezeu pentru această poruncă. A venit şi i-a spus Evei că nu respectarea poruncii, ci încălcarea poruncii îi va face fericiţi. Din păcate, Eva a dat atenţie cuvintelor diavolului, a fost biruită de ispită, a mâncat din fructul oprit şi l-a făcut şi pe bărbatul ei să mănânce şi el. continuare »

Moaștele Sfântului Nectarie la Mangalia, aduse de IPS Serafim de Pireu

Cu prilejul Zilelor municipiului Mangalia, în perioada 6-7 septembrie, Protoieria Callatis organizează o serie de evenimente religioase, la care sunt așteptați credincioși, dar și oaspeți din Grecia.
Astfel, la invitația IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sosi în seara zilei de sâmbătă, 6 septembrie, IPS Serafim, Mitropolitul de Pireu.
Primirea oaspetelui, care va veni de pe mare și aduce cu el moaștele Sf. Nectarie, vindecătorul de cancer, se va face în Portul turistic din Mangalia, de la ora 19.30, unde va avea loc și un concert de fanfară.
După întâmpinarea oaspeților și a Sfintelor Moaște, de la ora 20.00, se va pleca în tradiționala procesiune, pe următorul traseu: Portul turistic, str. Ștefan cel Mare, șos. Constanței, sens giratoriu, biserica „Sf. Mina”.
A doua zi, duminică, 7 septembrie, de la ora 8.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu IPS Serafim, Mitropolit de Pireu (Grecia), vor oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sf. Mina” din Mangalia. Slujba va fi transmisă în direct de Radio Dobrogea (99,7 FM).
Evenimentele religioase vor continua în municipiul Constanța, la biserica „Sf. Maria” (Bd.1 Mai, nr. 21), unde, de la ora 19.30 distinșii oaspeți vor săvârși slujba Vecerniei și pe cea a Sfântului Maslu.
Luni, 8 septembrie, când credincioșii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, sunteți invitați să participați la sfințirea bisericii mănăstirii 23 August, slujbă oficiată de către cei doi ierarhi.
In perioada 6-8 septembrie 2014, Protoieria Callatis va desfasura activitati cu caracter religios cu ocazia zilelor orasului Mangalia.
Programul vizitei IPS Serafim îl puteți vedea aici.